Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Om sitt eget uppdrag sade Jesus:

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.”
Lukas 4:18

Han såg sin medmänska, lyssnade, botade och hjälpte. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. Jesus kallar oss alla att möta varandra som vi själva vill bli bemötta.

Diakonin är kyrkans grunduppgift. Visionen för diakonin i Vasa svenska församling är vara en mötesplats av närvaro och hjälp där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

Diakonin vill skapa mötesplatser, både enskilt och i grupp, som hjälper människor att hitta mening i livet och motverka utanförskap och tristess. Diakonin vill ge stöd och hjälp när livet känns jobbigt.

Vi tror att Gud är närvarande i alla mötesplatser och samtal genom sin Helige Ande. Vi tror att han hör vår bön, att han vill hela, upprätta och leda såsom han gjorde för 2000 år sedan.

Mötesplatser
Stöd och hjälp
Matbanken
Internationell diakoni
Diakoniutbildning
Kontaktuppgifter

Mötesplatser

Parkcafe
Bön och lovsångskväll

Vuxensoppan
Pensionärssamlingar
Diakonilunch
DUV-samtalsgrupp
Sorgegrupp
Karagrupp
Läger och utfärder

Parkcafé

Varje torsdag uner tiden maj–september kl. 9.30–10.30  bjuder församlingens diakoner på kaffe eller te med tilltugg ur sin serveringsvagn i Kyrkparken. Vintertid håller Parkcafé till i Trefaldighetskyrkans aula kl. 9.30–10.30, efter morgonandakten i kyrkan.

– Vi önskar att Parkcafè kunde vara en mötesplats med lågtröskel. Genom en kopp kaffe och gemenskap vill vi visa på Guds kärlek, säger ledande diakonitjänsteinnehavare Lena Streng.

Bön och lovsångskväll

En lördagskväll i månaden träffas vi för gemenskap, undervisning, bön och lovsång i Trefaldighetskyrkan kl.18. Det ordnas barnmöte samtidigt, så du kan gärna ta med dina barn. Kvällen avslutas med te och möjlighet till personlig förbön.

Tast Luisa
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8366


Vuxensoppan

Vuxensoppan är en träffpunkt för vuxna som ordnas av Sundom kapellförsamling i prästgården några fredagar per termin kl. 18–20. Vuxensoppan är tänkt som en kvällstund med möjligheter att skapa och öka gemenskapen i Sundom. Både män och kvinnor i olika åldrar och livsskeden - singlar som par - kan delta.
Kvällen inleds med soppa och kaffe. Efter samvaro delar en i förväg hemlig gäst med sig något ur sitt liv. Ingen förhandsanmälan behövs. Soppan kostar 5 euro.

Borg Kerstin M
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8364


Pensionärssamlingar

Onsdagsträffen

Samlas onsdagar, jämna veckor kl. 13–14.30 i Brändö församlingsgård, vån. 1. Stickcafé och gemenskap. 

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Samlas tisdagar udda veckor kl. 13–14.30 i Roparnäs kyrka, ungdomsutrymmet, vån. 1. 

Pensionärslunch

Samlas onsdagar kl. 11.30 i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28. Lunchen kostar 7,50 euro. 

Tisdagklubben

Pensionärslunch i Dragnäsbäcks kyrka tisdagar udda veckor kl.11.30–13. Lunchens pris 7,50 euro.

Gullmo godingar

En grupp i samarbete med Röda Korset som träffas en fredag i månaden kl. 13 i Haga prästgård.

Diakonilunch

Avgiftsfri diakonilunch ordnas tre gånger i veckan, tisdagar kl. 12–13 i Korsnästågets församlingscenter, onsdagar kl. 12–13 i Dagcentralen Treffi, Råshusgatan 28 och torsdagar kl. 12–13 i Brändö församlingsgård. Kuponger som berättigar till lunchen löses ut i förväg av diakoniarbetarna.

DUV-samtalsgrupp

DUV-samtalsgruppen träffas varannan onsdag, udda veckor kl.18–19.30 i Brändö församlingsgård.

Bjurbäck Anne
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+350 44 480 8362Sorgegrupp

Sorgegrupper startar både på hösten och på våren. Inbjudan till en sorgegrupp sänds till den avlidnes närmaste anhöriga några månader efter dödsfallet. Närmare information om sorgegruppen fås från pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309.

Karagrupp

Karagruppen är en grupp för män i alla åldrar. Karagruppens program fås av diakoniarbetarna.

Bäckman Anna-Mari
vik. ledande diakonitjänsteinnehavare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8360


Läger och utfärder

Diakonin ordnar också läger och utfärder.


Stöd och hjälp

Då ditt liv känns speciellt jobbigt kan du kontakta någon av diakonerna eller diakoniarbetarna och beställa en tid för ett kravlöst samtal! Kanske känns det lättare efter ett samtal eller kanske träffas ni flera gånger, det beror på dig. Det här kostar ingenting för dig och det är inte heller någon speciellt lång väntetid du måste uthärda. Alla diakoner och diakoniarbetare har tystnadsplikt.

Matbanken

Matbanken hör till diakoniarbetet inom de svenska och finska församlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet. Vasa socialbyrå, Korsholms finska församling och Kvevlax församling deltar också i hjälpen. Info om Matbanken finns under Stöd i livet.

 

Internationell diakoni

Vi har inte bara ansvar för de mänskor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder. Gemensamt ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp. Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

 

Diakoniutbildning

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift. I kyrkolagen (KL 1 kap, 2 §) har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beskrivit de uppgifter den utför i samhället.

I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan.

För detta ändamål anställer församlingen en diakon eller diakonissa. De har något olika utbildningar i grunden, men alla måste ha en samhällelig kompetens utöver den specifikt kyrkliga. På svenskt håll kan man få en socionombaserad diakonutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Man kallas för diakonissa om man i stället för socionom i grunden är utbildad sjukvårdare. De sjukvårdsbaserade utbildning ger yrkeshögskolan DIAK som finns på olika håll i Finland (Åbo).

 

Kontaktuppgifter

Kommittén för diakoniarbetet

Kommittén för diakoniarbetet är tillsatt av församlingsrådet för att leda, planera och utveckla församlingens diakoniarbete. Kommittén samlas fem-sex gånger varje år för att diskutera aktuella ärenden. Kommittén ger förslag till församlingsrådet. Förutom ordförande finns det fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommittémedlemmarna finns listade på sidan förtroendevalda. Ledande diakonitjänsteinnehavaren fungerar som sekreterare och föredragande.

Bjurbäck Anne
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+350 44 480 8362
Adress:Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Mottagning i Dragnäsbäcks kyrka fredagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Dragnäsbäck, Storviken, Gerby-Västervik, Hemstrand och Skogsberget. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Bjurback Anne e 41
Blomqvist Susanne
diakoniarbetare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8363
Adress:Kungsvägen 1, 65320 Vasa

Mottagning i Roparnäs kyrka tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Kilskiftet, Bobäck, Orrnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Blomqvist Susanne e
Borg Kerstin M
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8364
Adress:Skutnäsvägen 6, 65410 Sundom

Mottagning i Sundom prästgård enligt tidsbeställning per telefon (ti–to). För invånare bosatta i Sundom. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Borg Kerstin
Bäckman Anna-Mari
vik. ledande diakonitjänsteinnehavare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8360
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa
Backman Anna Mari
Forsblom Elina
vik. diakon 20 %, Vasa svenska församling
Telefon:+258 44 480 8365
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa

Arbetar oftast 4 h/dag onsdagar och torsdagar.

Herranen Annina
diakon, Vasa svenska församling

Tjänstledig 23.9.2016 -- 17.10.2019

Aspvik Annina e
Streng Lena
diakonissa, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Streng Lena
Tast Luisa
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8366
Adress:Diakonicenter Hoppets kammare, Kaptensgatan 14-16, 65200 Vasa

Mottagning i Brändö församlingsgård tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Brändö, Vikinga och Vöråstan. Sommartid juni–augusti är det mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

Tast Luisa e


Mötesplatser
Stöd och hjälp
Matbanken
Internationell diakoni
Diakoniutbildning
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 03.10.2018 kl. 12:39 av Johanna Backholm