Ekonomiskt understöd

Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig verksamhet. Understöden beviljas enligt kriterierna nedan.

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

  1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
    • ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
    • verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
    • den sökande är en lokal aktör
    • projektet är innovativt


  2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.


Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Sista inlämningsdag 12 april. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid församlingsrådets möte i november.

Församlingsrådet har behandlat ansökningarna 16.5.2018. Alla som ansökt om bidrag har fått meddelande.

Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.
Församlingens dataskyddsbeskrivning (pdf 30 kB)

Redovisning:

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. De som trots påminnelse inte inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.

Ytterligare information ger:

Lärka Anna-Karin
församlingssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8301

Ansökningsblankett

Kontaktuppgifter

Övriga uppgifter

Privatperson

 /  / 

Föreningar, sammanslutningar, organisationer

Alla sökande

Sidan uppdaterad 16.08.2018 kl. 13:41 av Johanna Backholm