Flickor och pojkar

Junior
Läger och utfärder
Temadagar
Barnombud
Kontaktuppgifter

Junior

Junior är en klubbverksamhet för barn i åk 1–6. Verksamheten leds av församlingens hjälpledare, under handledning av ungdomsarbetsledare. Programmet på träffarna varierar från gång till gång, t.ex. lek, pyssel, bakning och drama. Varje gång hålls en andakt. Barnen får vara med och planera terminens program.

 • Tis kl. 18–19 i Gerby församlingshem. Inleds 4.9, höstlov 16.10.

Pysselklubb 

Pysselklubben är klubbverksamhet för barn i åk 3-4. Programmet på träffarna varierar från gång till gång, men vi pysslar och leker. Varje gång hålls en andakt. Pysselklubben ordnas på vinden (Sundom prästgård) och leds av en ungdomsarbetsledare. Under hösten träffas pysselklubben: 25.10, 1.11,15.11, 22.11, och 29.11.  Pris för material: 10 euro. Anmälningsblanketten publiceras under Kom med >anmälningar. Anmälningstiden är 24.9-11.10. 2018 

 • Tors kl. 13.30-15.00 på vinden (Sundom prästgård) 

Ytterligare info Piritta Pitkämäki Ihatsu 

Läger och utfärder

 • Höstlovsläger för åk 1–3 på Alskt lägergård 15–16.10. Pris 15 euro. Anmälningsblanketten publiceras under Kom med > Anmälningar. Sista anmälningsdag 4.10.

 • Höstlovsläger för åk 4–6 på Alskt lägergård 18–19.10. Pris 15 euro. Anmälningsblanketten publiceras under Kom med > Anmälningar. Sista anmälningsdag 4.10.

  Ytterligare info: Piritta Pitkämäki Ihatsu, tfn +358 44 480 8342.


Temadagar

 • Pysseldag för flickor och pojkar 27.10 kl. 10–13 i Gerby församlingshem. Vi tovar, äter lunch och håller andakt. Anmälningsblanketten publiceras under Kom med > Anmälningar. Sista anmälningsdag 19.10.

 • Slölördag på Vinden i Sundom prästgård 22.9 kl. 10–15. Vi ser på film, äter lunch och håller andakt. Kom i bekväma kläder. Ingen avgift. Anmälningsblanketten publiceras under Kom med > Anmälningar. Sista anmälningsdag 17.9.

 • Slölördag på Vinden i Sundom prästgård 17.11 kl. 10–15. Vi ser på film, äter lunch och håller andakt. Kom i bekväma kläder. Ingen avgift. Anmälningsblanketten publiceras under Kom med > Anmälningar. Sista anmälningsdag 12.11.

  Ytterligare info: Piritta Pitkämäki Ihatsu, tfn +358 44 480 8342.


Barnombud

Vasa svenska församling barnombud är Solveig Wallin (församlingsrådets representant). Barnombudet är utsett för åren 2017–2018 och dess främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.


Kontaktuppgifter

Pitkämäki Ihatsu Piritta
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8342
Pitkamaki Ihatsu Piritta e

Mäkelä Heidi
ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340
Makela Heidi

Junior
Läger och utfärder
Temadagar
Barnombud
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 25.09.2018 kl. 10:04 av Heidi Mäkelä