Flickor och pojkar

Junior

Junior är en klubbverksamhet för barn i åk 1–6. Verksamheten leds av församlingens hjälpledare, under handledning av ungdomsarbetsledare. Programmet på träffarna varierar från gång till gång, t.ex. lek, pyssel, bakning och drama. Varje gång hålls en andakt. Barnen får vara med och planera terminens program.

  • Tis kl. 18–19 i Gerby församlingshem.

  • Tors kl. 18–19 på Vinden i Sundom prästgård.

Läger

Just nu har vi inga läger på gång.

Temadagar

Barnens sångfest

Barnens Sångfest ordnas av domkapitlet i Borgå stift i Vasa 20–22.4.2018. Läs mera om sångfesten på undersidan Barnens sångfest.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud är Terese Söderman (vik. ledare för barnverksamheten) och Solveig Wallin (församlingsrådets representant). Barnombuden är utsedda för åren 2017–2018 och deras främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

Kontaktuppgifter

Pitkämäki Ihatsu Piritta
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8342
Pitkamaki Ihatsu Piritta e

Mäkelä Heidi
ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340
Heidi Makela e

Sidan uppdaterad 16.11.2017 kl. 14:28 av Johanna Backholm