Föreläsningar och samtalstillfällen

Kärnträffen
Kyrkobröderna
Karagruppen

Kärnträffen

Kärnträffen är en temafrukost för kvinnor. Vi samlas för att dela gemenskapen kring frukostbordet och för att lyssna till ett föredrag som hålls av en inbjuden gäst. Frukostens pris är 7 eeuro. Ingen förhandsanmälan krävs. Du är varmt välkommen!

Temafrukosten hålls ett par gånger per termin i:

  • Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28 kl. 9.30–11.30.


Kontaktperson

Jern Hanna
tf. kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327
Jern Hanna

Kyrkobröderna

Kåren ordnar lunch med föredrag kring något teologiskt eller annat intressant aktuellt tema och samvaro för män. Samlingarna hålls i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28 varannan måndag kl. 12–13.45 och inleds med en gemensam brödralunch. Lunchen kostar 7,50 euro.

Syftet är att bland medlemmarna främja kristlig brödragemenskap till det inre livets fördjupande, samt samla lekmän till verksamhet, som avser att gagna församlingslivet. Nya medlemmar är välkomna med!

Kontaktpersoner

Karl-Erik Borg ordf., tfn +358 50 339 0638
Björn Elfving, sekr. +358 40 045 5417


Karagruppen

Karagruppen är en grupp för män i alla åldrar. Gruppen träffas en gång i månaden på Alskat lägergård.

Kontaktpersoner

Lundström Anders
kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8323
Lundstrom Anders e


Bäckman Anna-Mari
vik. ledande diakonitjänsteinnehavare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8360
Backman Anna Mari

Kärnträffen
Kyrkobröderna
Karagruppen

Sidan uppdaterad 16.08.2018 kl. 10:05 av Johanna Backholm