Föreläsningar och samtalstillfällen

Kärnträffen
Kyrkobröderna
Karagruppen

Kärnträffen

Kärnträffen är temafrukost för kvinnor. Det är ett forum för kvinnor där man möts, delar måltid och diskuterar olika teman ur kvinnors speciella synvinkel. Frukostens pris är 7 euro.

Temafrukosten hålls ett par gånger per termin i:

  • Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28 kl. 9.30–11.30.


Kontaktperson

Jern Hanna
församlingspastor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327
Jern Hanna e

Kyrkobröderna

Kåren ordnar lunch med föredrag kring något teologiskt eller annat intressant aktuellt tema och samvaro för män. Samlingarna hålls i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28 varannan måndag kl. 12–13.45 och inleds med en gemensam brödralunch. Lunchen kostar 6,50 euro.

Syftet är att bland medlemmarna främja kristlig brödragemenskap till det inre livets fördjupande, samt samla lekmän till verksamhet, som avser att gagna församlingslivet. Nya medlemmar är välkomna med!

Kontaktpersoner

Karl-Erik Borg ordf., tfn 050 339 0638
Björn Elfving


Karagruppen

Karagruppen är en grupp för män i alla åldrar. Gruppen träffas en gång i månaden på Alskat lägergård.

Kontaktpersoner

Lundström Anders
kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8323
Lundstrom Anders e


Bäckman Anna-Mari
diakon, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Korin Anna Mari

Kärnträffen
Kyrkobröderna
Karagruppen

Sidan uppdaterad 31.08.2017 kl. 10:35 av Johanna Backholm