Församlingen i ett nötskal

Vasa svenska församling är den evangelisk-lutherska kyrkans svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingen leds av kyrkoherde Mikael Forslund.

Vår verksamhetsidé är att Vasa svenska församling är en mötesplats för alla Vasabor, där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

Vasa svenska församling hör till Borgå stift som leds av biskop Björn Vikström. Till församlingen hör cirka 12 800 medlemmar. Vi är den tredje största församlingen i Borgå stift.

Högmässa firas varje söndag kl. 13 i Trefaldighetskyrkan. Utöver det firas regelbundet gudstjänster i Dragnäsbäcks kyrka och Sundom kyrka.

Församlingen annonserar om verksamheten varje torsdag i Vasabladet under ”Korsholms prosteri” (alltid i slutet av tidningen) och i Kyrkpressen under Kyrkliga meddelanden. Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till sina medlemshushåll.

Kyrkoskatten i Vasa svenska församling är 1,40 %.

Vill du bli medlem?

Medlem i Vasa svenska församling kan du bli om du bor i Vasa och har ett finländskt personnummer. Du måste inte vara finländsk medborgare för att bli medlem i församlingen.

Du kan skicka in din medlemsansökan via en elektronisk blankett eller genom att komma in till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 och fylla i en pappersblankett. Dop och konfirmation är viktiga delar av kyrkotillhörigheten. Du kan skicka in medlemsansökan också om du inte är döpt eller konfirmerad. Vi kommer senare överens om dop och konfirmation.

Anställda och beslutande organ

I Vasa svenska församling finns ett 30-tal anställda: 7 präster, 3 kantorer, 6 diakoner, 7 barnledare, 3 ungdomsarbetsledare, 1 missionssekreterare samt kanslipersonal.

Vasa svenska församling, Vasa finska församling och Lillkyro församling bildar tillsammans Vasa kyrkliga samfällighet. Samfälligheten leds av gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet.

Församlingsrådet i svenska församlingen har 14 ledamöter och de fungerar som församlingsbornas representanter, beslutsfattare, påverkare och innovatörer i församlingen.

Sundom kapellförsamling verkar under Vasa svenska församling och bär ansvaret för verksamheten i Sundom.

Sidan uppdaterad 13.03.2018 kl. 13:47 av Johanna Backholm