Församlingsvalet 2018

Församlingsval hålls vart fjärde år och nästa val infaller i november 2018. Valets tema är Min kyrka.

I valet utses ledamöterna till församlingsrådet i Vasa svenska församling och församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet.

Alla församlingsmedlemmar som fyller 16 år senast på valdagen den 18 november har rösträtt.

Förhandsröstning är möjlig under fem dagar 6–10.11.2018. Den egentliga valdagen är 18.11.2018.

Kandidater
Röstningsställen och tider i Vasa svenska församling
Församlingsrådets uppgift
Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift

Kandidater

Llistor på kandidaterna i Vasa svenska församling med kandidatnummer finns på undersidorna Kandidater gemensamma kyrkofullmäktige och Kandidater församlingsrådet.

 

Röstningsställen och tider i Vasa svenska församling

 

Förhandsröstning ti–lö 6–10.11

Pastorskansliet ti–lö 6–10.11 kl. 9–18
Skolhusgatan 26 vån. 2, 65100 Vasa

Medborgarinfo ti–to 6–8.11 kl. 10–18, fre 9.11 kl. 10–17
Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Yrkesakademin ti 6.11 kl. 10–13
Kungsgårdsvägen 30, 65380 Vasa

K-market Sundom ons 7.11 kl. 12–18
Sundomvägen 128, 65410 Sundom

S-market Gerby to 8.11 kl. 15–18
Västerviksvägen 2, 65280 Vasa

Tritonia fre 9.11 kl. 11–16
Universitetsstranden 7, 65200 Vasa

Valdagen 18.11 kl. 11–20

Trefaldighetskyrkan sö 18.11 kl. 11–20
Kyrkparken, 65100 Vasa
Röstningen inleds direkt efter att den tvåspråkiga gudstjänsten som börjar kl. 10 är slut.

Hemmaröstning

En röstberättigad med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga får förhandsrösta hemma.
Personen bör själv eller via någon annan anmäla sig skriftligt till valnämnden via adressen Vasa svenska församling, PB 78, 65101 Vasa eller via e-post till adressen vasa.svenska.forsamling@evl.fi eller per telefon 06 326 1309 till pastorsexpeditionen senast fredag 2.11.2018 före kl. 16.00.

I samband med hemmaröstningen kan också en närståendevårdare som enligt lagen om stöd för närståendevård bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen, om närståendevårdaren finns upptagen i förteckningen över röstberättigade i samma församling.

 

Församlingsrådet i Vasa svenska församling

Församlingsrådets ledamöter fungerar som församlingsbornas representanter, beslutsfattare, påverkare samt innovatörer i församlingen. Ledamöterna i församlingsrådet är 14 till antalet.

Församlingsrådet:
 • representerar församlingsmedlemmarna i beslutsfattandet
 • främjar öppenhet i kyrkans beslutsfattande och kommunikation
 • leder församlingens förvaltning
 • beslutar om nyanställningar
 • beslutar om användningen av församlingens budgetmedel
 • väljer medlemmar till församlingens kommittéer och råd
 • bidrar med sitt kunnande
 • väljer lekmän till kyrkomötet
 • deltar i val av biskop i det egna stiftet


Församlingsrådet sammanträder ungefär tio gånger per år och ledamöterna väljs för åren 2019–2022.

 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och består av 51 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar bland annat om:

 • verksamhets- och ekonomiplanen
 • kyrkoskattens storlek
 • inrättandet och avslutandet av tjänster i Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar
 • fastighetsmassan
 • utser medlemmarna till gemensamma kyrkorådet
 • väljer lekmän till kyrkomötet
 • deltar i val av biskop i det egna stiftet


Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta i förhållande till folkmängden. Perioden 2019–2022 är fördelningen följande:

 • Vaasan suomalainen seurakunta 32 platser
 • Vasa svenska församlingen 14 platser
 • Vähänkyrön seurakunta 5 platser

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 3–4 gånger per år och ledamöterna väljs för åren 2019–2022.

Läs mera om församlingsvalet på www.forsamlingsvalet.fi.

Kandidater
Röstningsställen och tider i Vasa svenska församling
Församlingsrådets uppgift
Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift

Sidan uppdaterad 10.10.2018 kl. 09:49 av Johanna Backholm