Församlingsvalet 2018

Församlingsval hålls vart fjärde år och nästa val infaller i november 2018. Valets tema är Min kyrka.

I valet utses ledamöterna till församlingsrådet i Vasa svenska församling och församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet.

Alla församlingsmedlemmar som fyller 16 år senast på valdagen den 18 november har rösträtt.

Förhandsröstning är möjlig under fem dagar 6–10.11.2018. Den egentliga valdagen är 18.11.2018.

Kandidatuppställning
Församlingsrådets uppgift
Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift

Kandidatuppställning

Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018 kl. 16. Alla kyrkans medlemmar som är 18 år och inte är omyndiga kan ställa upp som kandidater i valet. Det går att kandidera till antingen församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige eller båda organen.

För att kandidera i Vasa svenska församling bör du ha blivit medlem i församlingen senast 17 september 2018. En person som är anställd i Vasa svenska församling kan inte kandidera i Vasa.

I valet finns kandidatlistor. Kandidater kan ställa upp på en kandidatlista som har grundats av en valmansförening. Valmansföreningen består av minst tio personer med rösträtt i församlingen. Läs mera om hur du gör för att bilda en valmansförening på forsamlingsvalet.fi.

I kyrkans valordning (pdf 435 kB) står det mera om uppställningen av kandidatlistor.

Broschyren Ställ upp som kandidat (pdf 93 kB)

Församlingsrådet i Vasa svenska församling

Församlingsrådets ledamöter fungerar som församlingsbornas representanter, beslutsfattare, påverkare samt innovatörer i församlingen. Ledamöterna i församlingsrådet är 14 till antalet.

Församlingsrådet:
 • representerar församlingsmedlemmarna i beslutsfattandet

 • främjar öppenhet i kyrkans beslutsfattande och kommunikation

 • leder församlingens förvaltning

 • beslutar om nyanställningar
 • beslutar om användningen av församlingens budgetmedel

 • väljer medlemmar till församlingens kommittéer och råd

 • bidrar med sitt kunnande
 • väljer lekmän till kyrkomötet

 • deltar i val av biskop i det egna stiftet

Församlingsrådet sammanträder ungefär tio gånger per år och ledamöterna väljs för åren 2019–2022.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och består av 51 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar bland annat om:

 • verksamhets- och ekonomiplanen

 • kyrkoskattens storlek

 • inrättandet och avslutandet av tjänster i Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar

 • fastighetsmassan

 • utser medlemmarna till gemensamma kyrkorådet
 • väljer lekmän till kyrkomötet

 • deltar i val av biskop i det egna stiftet

Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta i förhållande till folkmängden. Perioden 2019–2022 är fördelningen följande:

 • Vaasan suomalainen seurakunta 32 platser

 • Vasa svenska församlingen 14 platser 

 • Vähänkyrön seurakunta 5 platser

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 3–4 gånger per år och ledamöterna väljs för åren 2019–2022.

Läs mera om församlingsvalet på www.forsamlingsvalet.fi.

Kandidatuppställning
Församlingsrådets uppgift
Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift

Sidan uppdaterad 12.04.2018 kl. 08:04 av Johanna Backholm