Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för medmänsklig kärlek Det är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda oberoende av etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Via insamlingen stöds insamlingsmål både i Finland och utomlands.

Delta i insamlingen gemensamt Ansvar 2018 – Med din hjälp bekämpar vi hunger och fattigdom

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns någon mat.

I Finland har 440 000 människor så låga inkomster att de inte räcker till för en skälig minimikonsumtion. Också minsta lilla överraskande eller avvikande händelse i vardagen kan få livet att spåra ur och kan tvinga människorna att fatta beslut som känns omöjliga: Ska jag betala hyran, räkningarna eller köpa mat?
I Mellanöstern och Afrika lever över 20 miljoner människor på svältgränsen. Det kan vara omöjligt att få tillgång till mat på grund av krig eller ständiga oroligheter. De förändrade klimatförhållandena försvårar också matproduktionen.

Vasa svenska församlings insamlingsbrev 2018 (pdf 1 MB)

Insamlingskonton

Det finns tre riksomfattande insamlingskonton för Gemensamt Ansvar. Kom ihåg att ange referensnummern 305789 så tillfaller 10 % av de insamlade medlen diakonin i Vasa svenska församling och kan användas för lokala projekt.

Referensnummer:
Kontonummer:

305789
Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Insamlingsmål

Nationellt insamlingsmål

I år används medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 i Finland för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden kan människor som hamnat i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation via församlingens diakoniarbete beviljas bidrag av engångsnatur till ett belopp av cirka 2 000–4 000 euro för exempelvis nödvändiga anskaffningar.

I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Insamlingsmål i utlandet

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. Man säkerställer att de får tillgång till bland annat tillräcklig näring, nödvändiga basförnödenheter och rent vatten samt möjlighet till hälsovård och inkvartering. Dessutom försöker man ordna så att barn och unga så snart som möjligt kan återgå till skolan.

Hjälpen går fram via Kyrkans Utlandshjälp.

Kontaktuppgifter

Streng Lena
ledande diakonitjänsteinnehavare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8360
Streng Lena e

Vasa svenska församlings insamlingsbrev 2018 (pdf 1 MB)

Tack för din hjälp – du är en ängel!

Sidan uppdaterad 16.01.2018 kl. 14:59 av Johanna Backholm