Hjälpa till

Du kan hjälpa nödställda både i Finland och utomlands antingen materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot. Här nedan finns listat pågående projekt som Vasa svenska församling stöder där du kan vara med och hjälpa.

Matbanken
Vasa mathjälp
Gemensamt Ansvar
Missionsprojekt
Planera gudstjänsten

 

Matbanken

Matbanken förmedlar avgiftsfri mathjälp till hushåll som befinner sig i en tillfällig ekonomiskt svår situation. Ekonomiska bidrag kan sättas in på nedanstående konto:

FI12 5670 0820 0496 07 (vid betalning från utlandet anges även BIC-koden OKOYFIH)

Om du vill hjälpa din nästa som befinner sig i en svår situation med mat (torrvaror) så ta kontakt direkt med matbanken.

Streng Lena
diakonissa, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Streng Lena


Matbanken hör till diakoniarbetet inom de svenska och finska församlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet. Vasa socialbyrå, Korsholms finska församling och Kvevlax församling deltar också i hjälpen.

Vasa mathjälp

Föreningens syfte är att från detaljhandeln i Vasa med omnejd samla in livsmedel som annars skulle gå till avfallshanteringen, och att dela ut den till behövande inom samma område. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att på olika platser inom området dela ut livsmedlen åt behövande samt att samarbeta med andra organisationer med liknande mål. Du kan hjälpa till:

  • Genom att bli medlem (kostar 10 euro/år)
  • Genom att som frivillig hjälpa till med att dela ut mat till behövanden (ett tretimmars pass var tredje vecka)

Maten delas ut på följande platser:

  • Måndagar kl. 10 i Vasa kyrkliga samfällighets ungdomslokal Cross, Handelsesplanaden 4.
  • Måndagar kl. 10 i "Drängstugan", Kvevlaxvägen 7
  • Onsdagar kl. 10 i Elim-kyrkans utrymmen, Brändövägen 92.
  • Torsdagar kl. 9 i Korsholms församlingscentrum, Niklasvägen 3.
  • Lördagar kl. 10 i Vasa Setlementtförenings utrymme "Kultanummi", Gamla Vasagatan 8.

 
Länk till Vasa mathjälps hemsida

John Åsvik, ordförande i Vasa Mathjälpsförening
telefon: 050 560 2930
e-post: john.asvik@netikka.fi

Gemensam Ansvar

Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för medmänsklig kärlek och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda oberoende av etnicitet, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands.

I år används medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2017 i Finland till att hjälpa offer för människohandel.

I det internationella arbetet som stöds med insamlingsmedlen ligger fokus framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Understöd Gemensamt Ansvar-insamlingen ekonomiskt. Det finns sex riksomfattande insamlingskonton för Gemensamt Ansvar. Kom ihåg att ange referensnummern 305789 så tillfaller 10 % av de insamlade medlen diakonin i Vasa svenska församling och kan användas för lokala projekt.

Referensnummer: 305789
Kontonummer:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51
Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80

Streng Lena
diakonissa, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Streng Lena


Missionsprojekt

Vasa svenska församlings missionsprojekt terfinns på sidan vasasvenskaförsamling.fi/mission.

Inbetalningar för missionärernas arbete görs till konto:

FI05 3131 1000 0058 39 (vid betalning från utlandet anges även BIC-koden: HANDFIHH)

Vill du stöda någon speciell missionär så skriv namnet i meddelandefältet.

Inbetalningar för arbetet i vänförsamlingen i Mazimbu görs till konto:

FI05 3131 1000 0115 55 (vid betalning från utlandet anges även BIC-koden: HANDFIHH)

Om du vill specificera användningen av dina pengar så kan du i meddelandefältet skriva att pengarna går till:

  • Kyrkbygget i Mazimbu
  • Skolstipendier
  • Diakoni


Sandberg Martin
missionssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8370
Sandberg Martin


Planera gudstjänsten

För att berika gudstjänstlivet i Vasa svenska församling finns gudstjänstgrupper för att utveckla gudstjänstlivet i Trefaldighetskyrkan. Målet är att det ska finnas fem olika grupper som tillsammans med sin präst förbereder och förverkligar högmässan. I gudstjänstgrupperna ingår kyrkvärdar, nattvardsassistenter, förtroendevalda och frivilliga. Den som vill vara med i en gudstjänstgrupp får en introduktion till uppgiften.

Länk till anmälningsblankett för deltagande i gudstjänstgrupp

Forslund Mikael
kyrkoherde, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8300
Forslund Mikael


Matbanken

Vasa mathjälpsförening
Gemensamt Ansvar
Missionsprojekt
Planera gudstjänsten

Sidan uppdaterad 20.09.2018 kl. 14:36 av Johanna Backholm