Konfirmandarbete

Skriftskola 2018–2019
Skriftskolgrupper 2018–2019
Vad ger skriftskolan?
Kärlek utan villkor
Förfrågningar

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskola 2018–2019

Du som är född år 2004 och börjar i åttan i höst har i år möjlighet att delta i skriftskolan i Vasa svenska församling inkommande läsår. Bläddra i skribabroschyren 2018–2019.

Konfirmationerna sker under våren och sommaren 2019.

Anmälningarna tas emot enbart via den elektroniska anmälningsblanketten. Anmälningstiden är 10.9–1.10.

Vi ordnar en skribastart för konfirmander och vårdnadshavare:

  • Onsdag 24.10. kl. 18 i Trefaldighetskyrkan


Skriftskolgrupper 2018–2019

Vintergrupper 2018–2019

 

Skriftskolgrupp
Träffar under vintern
Konfirmation
1. Vinterskriban Onsdagar kl. 1618 på Ungdomsbyrån


5.5 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

 

Sommargrupper 2019

Skriftskolgrupp
Läger
Konfirmation
2. Dagsskriban Dagträffar 3–7.6 kl. 9–15 i Sundom prästgård


16.6 kl. 10 i Sundom kyrka
3. Alskat 1 11–16.6 på Alskat lägergård


30.6 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
4. Alskat 2
24–28.6 Alskat lägergård


7.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
5. Alskat 3
1–5.7 Alskat lägergård


14.7 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan
6. Alskat 4
8–12.7 Alskat lägergård

4.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan


7. Alskat 5 23–27.7 Alskat lägergård 4.8 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

 

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är

  • tänka på vad som är viktigt i livet

  • uppleva gemenskap, helighet och glädje

  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen

  • lära sig att värna om sitt andliga liv

 

Kärlek utan villkor

"Till ungdomen hör glädje..., men samtidigt sårbarhet och osäkerhet. De unga söker på olika sätt bekräftelse på att de är värdefulla och att de duger. Den starka betoningen av individen i vår tid ger människor större frihet än tidigare att förverkliga sig själva, men åstadkommer också ett tryck och krav på att hävda sig och klara sig i en värld där människor ständigt jämförs. Räcker jag till? Är jag vacker och underbar? Älskar någon mig?/// Kärnan i kyrkans budskap skapar en motkultur. Man behöver inte hävda sig. Man behöver inte först förändras eller se bra ut för att känna att man duger. Budskapet till en människa som frågar om han eller hon duger är klart: Gud som är din skapare har gjort dig till precis den du är- och välkomnar dig alltid in i sin gemenskap. I sitt förhållande till människan visar Gud kärlek till den människa Han gett livet. Denna kärlek...ställer inga villkor"

Ur "Ett stort under- plan för konfirmandarbetet 2017"

 

Förfrågningar:

Jern Hanna
tf. kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327
Jern Hanna

Mäkelä Heidi
ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340
Makela Heidi


Ytterliga information om konfirmandarbetet finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Skriftskola 2018–2019
Skriftskolgrupper 2018–2019
Vad ger skriftskolan?
Kärlek utan villkor
Förfrågningar

Sidan uppdaterad 11.09.2018 kl. 08:16 av Johanna Backholm