Kyrkoherdeval

I Vasa svenska församling väljs ny kyrkoherde söndagen den 11 juni.

Det finns tre kandidater: 1. Ann-Mari Audas-Willman, 2. Mats Björklund och 3. Mikael Forslund. Domkapitlet har ställt dessa i förslagsrum, baserat på formella grunder. Du kan fritt rösta på vilken som helst av de tre kandidaterna. En skild presentation av kandidaterna finns på undersidorna.

Kyrkoherden leder församlingens verksamhet. Hen är förman för ett trettiotal anställda och ordförande i församlingsrådet. Kyrkoherden samarbetar med de två finska församlingarna i vår stad. I Vasa kyrkliga samfällighet skall kyrkoherden föra den svenska församlings talan och tillvarata församlingens intressen. I gemensamma kyrkorådet alternerar ordförandeskapet mellan kyrkoherdarna i de tre församlingarna.

När församlingsrådet lediganslog tjänsten betonades behovet av goda ledaregenskaper och god förmåga till planering och samarbete. Den nya kyrkoherden bör också vara lyhörd för medarbetarnas och församlingsmedlemmarnas önskemål, idéer och behov.

Träffa kandidaterna

De tre kandidaterna kommer att intervjuas onsdagen den 10 maj kl. 18.30 i Trefaldighetskyrkan. Du är välkommen till detta tillfälle och kan själv ställa frågor till kandidaterna. Efteråt blir det servering i Kryptan med möjlighet att samtala med kandidaterna.

Provpredikningarna ordnas i Trefaldighetskyrkan klockan 13 söndagarna:

  • 14 maj (Ann-Mari Audas-Willman)
  • 21 maj (Mats Björklund)
  • 28 maj (Mikael Forslund)

Kandidaterna fungerar också som liturger i högmässan. Provpredikningarna har filmats och kan ses på församlingens Youtubekanal.

Rösta! Din röst är värdefull!

Förhandsröstning

Pastorskansliet, Skolhusgatan 26 A vån. 2, 5–9.6 kl. 09.00–18.00
S-market Gerby, Västerviksvägen 2, onsdag 7.6 kl. 14.00–18.00
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2, torsdag 8.6 kl. 09.00–13.00
K-market Sundom, Sundomvägen 128, torsdag 8.6 kl. 14.00–18.00

Valdagen

Trefaldighetskyrkan Kryptan, Kyrkparken, 11.6 kl. 10.00–20.00. Valet öppnas efter avslutad morgonmässa som hålls kl. 10 i Kryptan.

Hemmaröstning

Hemmaröstning är en möjlighet om du på grund av funktionshinder eller långvarig sjukdom inte kan ta dig till ett röstningsställe. Den som vill rösta hemma ska meddela detta till pastorskansliet senast fredagen den 2 juni före kl. 15.

Var beredd att styrka din identitet när du röstar.

Sidan uppdaterad 22.06.2017 kl. 10:21 av Johanna Backholm