Luncher

Pensionärslunch
Diakonilunch
Missionslunch
Kontaktuppgifter

Pensionärslunch

Diakonin ordnar lunchträff för pensionärer en gång i veckan, onsdagar kl. 11.30 i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28, samt varannan tisdag (udda veckor) i Dragnäsbäcks kyrka kl. 11.30. Lunchen kostar 7,50 euro och avslutas med en andakt.

Diakonilunch

Avgiftsfri diakonilunch ordnas tre gånger i veckan, tisdagar kl. 12–13 i Korsnästågets församlingsgård, onsdagar kl.12–13 i dagcentralen Treffis, Rådhusgatan 28, och torsdagar kl. 12–13 i Brändö församlingsgård. Kuponger som berättigar till lunchen löses ut i förväg av diakoniarbetarna.

Missionslunch

Missionen ordnar lunch till förmån för missionsprojekt 1–2 gånger per termin. Datum för missionsluncherna hittas under sidan Mission.

 

Kontaktuppgifter

Streng Lena
diakonissa, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Adress:Vasaesplanaden 3 E, 65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Streng Lena


Sandberg Martin
missionssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8370
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Sandberg Martin

Pensionärslunch
Diakonilunch
Missionslunch
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 16.01.2018 kl. 14:47 av Johanna Backholm