Luncher

Pensionärslunch
Diakonilunch
Missionslunch
Kontaktuppgifter

Pensionärslunch

Diakonin ordnar lunchträff för pensionärer en gång i veckan, onsdagar kl. 11.30 i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28, samt varannan tisdag (udda veckor) i Dragnäsbäcks kyrka kl. 11.30. Lunchen kostar 7,50 euro och avslutas med en andakt.

Diakonilunch

Avgiftsfri diakonilunch ordnas tre gånger i veckan, tisdagar kl. 12–13 i Korsnästågets församlingsgård, onsdagar kl.12–13 i dagcentralen Treffis, Rådhusgatan 28, och torsdagar kl. 12–13 i Brändö församlingsgård. Kuponger som berättigar till lunchen löses ut i förväg av diakoniarbetarna.

Missionslunch

Missionen ordnar lunch till förmån för missionsprojekt 1–2 gånger per termin. Datum för missionsluncherna hittas under sidan Mission.

 

Kontaktuppgifter

Streng Lena
ledande diakonitjänsteinnehavare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8360
Adress:Vasaesplanaden 3E, vån 2, 65100 Vasa
Streng Lena e


Sandberg Martin
missionssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8370
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Sandberg Martin e

Pensionärslunch
Diakonilunch
Missionslunch
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 16.01.2018 kl. 14:47 av Johanna Backholm