Mission

"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."
Matt 28:18-20

 

Vasa svenska församling vill poängtera att Jesu uppmaning och löften gäller för alla. Missionsarbetets mål är att nå människor i alla åldrar både inom vår egen församling och utanför den för att informera alla om missionsarbetet och de möjligheter alla har för att stöda och vara med.

Vasa svenska församling stöder missionärer, missionsprojekt och vänförsamlingen i Mazimbu (Morogoro, Tanzania) genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag. Genom att ansluta dig till missionsringen får du aktuell info om missionsprojekten och olika missionsevenemang. Missionsarbetet är integrerat i församlingens övriga evenemang men arrangerar även skilda missionsevenemang. Missionen är också synlig i olika samhällsevenemang som t.ex. Möjligheternas torg. Dessutom samlas flera missionsgrupper regelbundet kring missionen. Välkommen med i missionsarbetet!

Församlingens missionsarbete planeras och genomförs av missionskommittén, missionssekreteraren, den ansvariga missionsprästen och frivilliga lekmän.

Sandberg Martin
missionssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8370
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Sandberg Martin e

Välkommen med!
Missionärer / Missionsprojekt
Vänförsamlingen Mazimbu
Be för missionsarbetet
Missionsringen
Missionsgrupper
Kontaktuppgifter

Välkommen med!

  • Be för missionsarbetet och missionärerna!
  • Kom med i missionsringen och få info regelbundet!
  • Stöd projekten ekonomiskt (se Missionsringen)!
  • Delta i missionkretsarnas regelbundna träffar!
  • Ta kontakt ifall du vill göra en insats!
  • Välkommen till olika missionsevenemang!


Njut av den goda maten och varma gemenskapen på missionsluncher eller delta i terminens missionshelg. De vackraste julsångerna är en gammal och fin tradition som samtidigt stöder missionsarbetet. Kom bara du - eller hela familjen!

Missionärer / Missionsprojekt 2018

Vasa svenska församling har fyra missionsprojekt och en vänförsamling i Tanzania som vi stöder genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag.

Satellit-tv-kanalen SAT-7 sänder tv-program med kristen värdegrund och undervisning för både barn, unga och vuxna på arabiska, persiska och turkiska. Besök SAT-7:s hemsida!

Christina och Andrey Heikkilä, med barnen Timoteus, Anastasia och Evelina, arbetar för den Ingermanländska lutherska kyrkan i Ryssland; Andrey med administration och utveckling med FMS:s samarbetspartners i Ryssland; skyddshemmet Dikoni och fonden Kashdij, och Christina som koordinator för projekt i Ryssland och Estland (FMS). Läs deras blogg (2012–2013)!

Anna-Lena Särs utvecklar barn- och ungdomsverksamheten i Senegals lutherska kyrka (FMS). Läs hennes blogg!

Ingrid Jern undervisar i skolor och arbetar inom söndagsskolarbetet, ungdomsverksamheten och musikverksamheten i Kenyas lutherska kyrka (SLEF). Läs hennes blogg!

Kom gärna ihåg våra missionsprojekt i förbön och med annan hjälp. Du kan få information om och stöda projekten via Missionsringen.

Se missionsplanschen 2018 här (pdf 3,3 MB)
Se info- och inbetalningskort här!

Vänförsamlingen Mazimbu

Vänförsamlingen i Mazimbu i Morogoro i Tanzania. Samarbete kring kyrkbänkar till den nya kyrkan, stipendier och diakoni samt kristen gemenskap över landsgränserna. Den nya kyrkbyggnaden invigdes 23.10.2016. Morogoro stifts skyddshem Kimbilio invigdes 2.7.2017. Be om välsignelse! Se info- och inbetalningskort här!

Be för missionsarbetet

Vasa svenska församling har missionsprojekt runt om i världen och en vänförsamling i Tanzania som vi stöder genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag. I söndagens högmässor och gudstjänster bär vi fram våra missionsprojekt i bön inför Gud.

Förbönshäftet Herre Välsigna!, Missionsförbön under en vecka, är utvecklat för att vara ett stöd för enskilda och grupper som vill vara med i bönearbetet för missionen. Häftet kan beställas via missionssekreteraren eller läsas på Internet.

Nedan finns en förbön för Vasa svenska församlings missionsprojekt. Be, också du!

Förbön för Vasa svenska församlings missionsprojekt

(Uppdaterad 2.1.2018)

Vi ber för satellit-tv-kanalen SAT-7. Tack för allt gott du gör genom SAT-7 i Mellanöstern, Nordafrika och i andra delar av världen. Vi ber för SAT-7:s tittare, personal och alla de som inte ännu lärt känna dig. Ge dem en kristen gemenskap. Hjälp de som har kroppsliga och själsliga sår. Tack för din omsorg och kärlek!

Vi ber för Christina och Andrey Heikkilä, och barnen Timoteus, Anastasia och Evelina och missionsarbetet och medarbetarna i Ryssland och Estland. Vi ber om hälsa och om en fungerande vardag med distansarbete från Finland. Tack för att ditt ord når ut till både unga och gamla. Hjälp församlingarna att möta behoven och fungera med egna resurser. Välsigna speciellt arbetet bland sargade barn och familjer. Låt alla få finna trygghet i dig!

Vi ber för Anna-Lena Särs och missionsarbetet i Senegal. Vi ber om hälsa, beskydd och ledning. Vi ber för pilotprojekten i församlingarna. Hjälp församlingarna att ta ansvar för den kristna fostran bland de unga. Tack för meningsfulla människomöten. Sänd din inspirerande ande till församlingarna!

Vi ber för Ingrid Jern och missionsarbetet i Kenya. Välsigna undervisningen i skolor, söndagsskolor och på läger. Vi ber om vishet och kärlek i mötet med människorna. Tack för fina barnläger. Vi ber om en enad kyrka och ett enat folk. Ge dem din fred och din frid!

Vi ber för vår vänförsamling i Mazimbu i Morogoro i Tanzania. Tack för samarbetet med våra bröder och systrar i tron i Mazimbu. Tack för kyrkbänksprojektet som kommer igång på allvar detta år. Välsigna församlingens barnträdgård, körerna, kvinnogruppen, bibelstudiegrupperna, hembesöken, diakoniarbetet, stipendiaterna, missionsarbetet, söndagsskolan, möten och högmässor. Vi ber att ordet om frälsningen i dig får nå ut till allt flera

Var också med missionärernas familjer och släktingar, både de som bor nära och de som bor långt borta. Tack för alla missionsvänner. Vi ber om din välsignelse och ledning för alla våra missionsprojekt!

 

Missionsringen

Missionsringen är en grupp eller nätverk av personer som anmält intresse att få missionssekreterarens rundbrev med aktuell missionsinformation, missionsmaterial, missionärsbrev och rapporter hemskickade några gånger i året. I dagsläget har missionsringen dryga 100 medlemmar. De kuvert som postas innehåller de missionärsbrev och rapporter som nämns i rundbrevet.

Det kostar ingenting att höra till missionsringen. Som medlem får du tillgång till aktuell information i ett smidigt paket. Du väljer själv om du stöder våra missionärer och missionsprojekt i förbön och/eller ekonomiskt. Ifall du vill göra en inbetalning finns en länk till informations- och inbetalningskortet här. Du kan vara medlem i missionsringen utan att betala något.

Om du vill ansluta dig till missionsringen kan du meddela ditt namn och din adress till missionssekreteraren. Ifall du vill ha missionärernas brev via e-post skall du också meddela din e-postadress.

Missionsgrupper

Missionsgrupperna (missionskretsarna) samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna. Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro. Missionssekreteraren förmedlar information om församlingens missionsprojekt till grupperna och besöker grupperna varje termin. Missionsgrupperna stöder missionsprojekten på olika sätt.

Varje grupp har en egen kontaktperson. Du kan också få kontakt med grupperna via missionssekreteraren.

Missionskretsen i centrum

Samlas tisdagar kl. 14:00, jämna veckor, i Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26. Inleds 9.1.2018.

Luthersalens missionskrets

Samlas onsdagar kl. 13:00, udda veckor, i Luthersalen, Skolhusgatan 20. Inleds 17.1.2018.

Brändö missionskrets

Samlas tisdagar kl. 13:00, udda veckor, i Brändö församlingsgård (Hoppets kammare, I-vån),
Kaptensgatan 14–16. Inleds 16.1.2018.

Gerby missionskrets

Samlas onsdagar kl. 15:30, jämna veckor, i Gerby bystuga, Gabrielsvägen 10. Inleds 24.1.2018.

Dragnäsbäcks syförening

Samlas onsdagar kl. 15:00, en gång i månaden på jämna veckor, i Dragnäsbäcks kyrka (köksrummet), Gerbyvägen 27. Gruppen samlas 24.1, 21.2, 21.3 och 18.4.2018.

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Samlas tisdagar kl. 13:00, udda veckor, i Roparnäs kyrka (ungdomsutrymmet, vån 1), Kungsvägen 1. Inleds 16.1.2018.

Det finns också missionsgrupper som samlas i hemmen.

Kontaktuppgifter

Kommittén för missionsarbetet
Missionskommittén samlas ca sex gånger varje år för att diskutera viktiga ärenden som t.ex. att utvärdera och planera missionsverksamheten i församlingen. Kommittén lyder under församlingsrådet. Kommittén består av ordförande, fem ordinarie medlemmar av vilka en är församlingsrådets representant och tre ersättare. Missionssekreteraren fungerar som sekreterare och föredragande. Missionsteologen har också närvaro och yttranderätt. Kommittémedlemmarnas namn finns på sidan förtroendevalda.

Sandberg Martin
missionssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8370
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Sandberg Martin e

Välkommen med!
Missionärer / Missionsprojekt
Vänförsamlingen Mazimbu
Be för missionsarbetet
Missionsringen
Missionsgrupper
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 16.01.2018 kl. 12:57 av Johanna Backholm