Musik

Körer
Ungdomsorkestern
Musikskola
Juniororkestern
Musik-skoj
Kontaktuppgifter

En stor del av församlingens musikverksamhet hörs och syns i mässor, gudstjänster, andakter och förrättningar. Musikarbetet fångar också upp musik- och sångintresserade inom alla generationer.

Tre vuxenkörer, en kör i samarbete med Sundom skola, en ungdomsorkester och en juniororkester verkar i församlingens regi. Dessutom upprätthåller församlingen en musikskola för barn och ungdomar som vill ha enskild undervisning i olika instrument.

Konsertverksamheten pågår hela året men är speciellt intensiv sommartid i och med konsertserien Aftonmusik.

Körer

Trefaldighetskyrkans kör

Trefaldighetskyrkans kör uppträder i gudstjänster, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören övar i Trefaldighetskyrkans korTrefaldighetskyrkans krypta på onsdagar kl. 19–20.30. Ingång från Vasaesplanadens sida. 

Dirigent och kontaktperson:

Heikius Mikael
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8330

 

 

Brändö kyrkokör

Brändö kyrkokör uppträder i gudstjänster, konserter och i andra tillfällen i församlingen.Kören övar i Brändö Brando kyrkokorförsamlingsgård på torsdagar kl. 17–19. Inleds 7.9.


Dirigent och kontaktperson:

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331


Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,Sundomkorenkonserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19–20.30. 

Dirigent och kontaktperson:

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332

 

 

Ungdomsorkestern

Ungdomsorkestern uppträder i gudstjänster, konserter, samt övriga musiktillfällen som orkestern själv Ungdomsorkestern 2013ordnar. Orkestern riktar sig till ungdomar som spelat minst fyra år, nivå 2/3 och uppåt. Repertoaren består av lätta klassiska stycken.

För närvarande består orkestern av följande instrument: violin, altviolin, cello, flöjt. Ungdomsorkestern övar i på Skolhusgatan 28, källarvåningen tisdagar kl. 17.30.

 

 

Dirigent och kontaktperson:

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332


Församlingens musikskola

Vasa svenska församlings musikskola erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar. Enskild undervisning ges i olika instrument bl.a. violin och piano. Gitarrundervisningen sker vanligen i små grupper. Sammanlagt ges 28 lektioner under ett läsår. Lektionerna är 20–30 minuter i veckan beroende på instrument. Gitarrgrupperna träffas 45 minuter i veckan.

Eleverna ges tillfälle att uppträda på jul- och vårfester samt på matinéer. Även kursexamen kan avläggas via Kuula-institutet.

Anmälan till musikskolan

Anmälningen till musikskolan i Vasa svenska församling sker i maj, sista anmälningsdag är 31 maj. Läsåret inleds i september och pågår till mitten av maj. Platsen för undervisningen är huvudsakligen Vasaesplanaden 3 E och Skolhusgatan 28.

Avgifter

Terminsavgiften för  vårterminen 2018 är 161 euro/elev + 24 % moms och höstterminen 2018 är den 163 euro/elev + 24 % moms. Avgiften för biämne våren 2018 är 81 euro/elev + 24 % moms och hösten 2018 är den 82 euro/elev + moms 24 %. Syskonrabatten för det andra barnet är 50 % på terminsavgiften. I fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.
Avgiften för en elev som deltar i gruppundervisning vårterminen 2018 är 97 euro/elev + 24 % moms och höstterminen 2018 är den 98 euro/elev + moms 24 %.

Kontaktperson:

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331

Juniororkestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar solo eller orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. 

  • Orkestern övar torsdagar kl. 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Kontaktperson:

Heikius Mikael
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8330
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Heikius Mikael e

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa
Andersson Dan2

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Heikius Monica

Körer
Ungdomsorkestern
Musikskola
Musik-skoj

Juniororkestern
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 20.08.2018 kl. 15:05 av Johanna Backholm