Musik

Körer
Ungdomsorkestern
Musikskola
Juniororkestern
Knattemusik
Musik-skoj
Kontaktuppgifter

En stor del av församlingens musikverksamhet hörs och syns i mässor, gudstjänster, andakter och förrättningar. Musikarbetet fångar också upp musik- och sångintresserade inom alla generationer.

Tre körer och en ungdomsorkester verkar i församlingens regi. Förutom ungdomsorkestern och körerna finns knattemusik för de allra minsta. Dessutom upprätthåller församlingen en musikskola för barn och ungdomar som vill ha enskild undervisning i olika instrument.

Konsertverksamheten pågår hela året men är speciellt intensiv sommartid i och med konsertserien Aftonmusik.

Körer

Trefaldighetskyrkans kör

Trefaldighetskyrkans kör uppträder i gudstjänster, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören övar i Trefaldighetskyrkans korTrefaldighetskyrkans krypta på onsdagar kl. 19–20.30. Ingång från Vasaesplanadens sida. 

Dirigent och kontaktperson:

Heikius Mikael
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8330

 

 

Brändö kyrkokör

Brändö kyrkokör uppträder i gudstjänster, konserter och i andra tillfällen i församlingen.Kören övar i Brändö Brando kyrkokorförsamlingsgård på torsdagar kl. 17–19. Inleds 7.9.


Dirigent och kontaktperson:

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331


Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,Sundomkorenkonserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19–20.30. 

Dirigent och kontaktperson:

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332

 

 

Ungdomsorkestern

Ungdomsorkestern uppträder i gudstjänster, konserter, samt övriga musiktillfällen som orkestern själv Ungdomsorkestern 2013ordnar. Orkestern riktar sig till ungdomar som spelat minst fyra år, nivå 2/3 och uppåt. Repertoaren består av lätta klassiska stycken.

För närvarande består orkestern av följande instrument: violin, altviolin, cello, flöjt. Ungdomsorkestern övar i på Skolhusgatan 28, källarvåningen tisdagar kl. 17.30.

 

 

Dirigent och kontaktperson:

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332


Församlingens musikskola

Vasa svenska församlings musikskola erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar. Enskild undervisning ges i olika instrument bl.a. violin och piano. Gitarrundervisningen sker vanligen i små grupper. Sammanlagt ges 28 lektioner under ett läsår. Lektionerna är 20–30 minuter i veckan beroende på instrument. Gitarrgrupperna träffas 45 minuter i veckan.

Eleverna ges tillfälle att uppträda på jul- och vårfester samt på matinéer. Även kursexamen kan avläggas via Kuula-institutet.

Anmälan till musikskolan

Anmälningen till musikskolan i Vasa svenska församling sker i maj, sista anmälningsdag är 31 maj. Läsåret inleds i september och pågår till mitten av maj. Platsen för undervisningen är huvudsakligen Vasaesplanaden 3 E och Skolhusgatan 28.

Länk till anmälningsblanket till musikskolan läsåret 2018–2019

Avgifter

Terminsavgiften för  vårterminen 2018 är 161 euro/elev + 24 % moms och höstterminen 2018 är avgiften 163 euro/elev + 24 % moms. Avgiften för biämne våren 2018 är 81 euro/elev + 24 % moms och hösten 2018 är den 82 euro/elev + moms 24 euro. Syskonrabatten för det andra barnet är 50 % på terminsavgiften. I fall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.
Avgiften för en elev som deltar i gruppundervisning vårterminen 2018 är 97 euro/elev + 24 % moms och höstterminen 2018 är den 98 euro/elev + moms 24 %.

Kontaktperson:

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331

Juniororkestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar solo eller orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. 

  • Orkestern övar torsdagar kl. 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Kontaktperson:

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331

Knattemusik

Knattemusik (föräldra-barn musik) är en friare form av musiklekskola där föräldrarna sjunger och leker olika sånglekar tillsammans med de små.

Knattemusiken riktar sig till 0–6 åringar med förälder. Gruppen samlas från september till maj. Knattemusiken är avgiftsfri och kräver ingen anmälning. 

  • Dragnäsbäcks kyrka onsdagar kl. 18–19.

Kontaktperson:

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331

Musik-skoj

Musik-skoj är en musik-familjeklubb riktad till barn 0–5 år tillsammans med en vuxen. Vi sjunger och spelar med rytminstrument, sångdjur och barnvänliga takter. Alla är välkomna med, ingen förhandsanmälan
behövs. 

  • Gerby församlingshem tisdagar kl. 9.30–11. 

 

Kontaktuppgifter

Heikius Mikael
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8330
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Heikius Mikael e

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån 3, 65100 Vasa
Andersson Dan e

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332
Adress:Skolhusgatan 26 A, vån. 3, 65100 Vasa
Heikius Monica e

Körer
Ungdomsorkestern
Musikskola
Knattemusik
Musik-skoj

Juniororkestern
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 19.04.2018 kl. 11:14 av Johanna Backholm