Scouting

Församlingens scoutverksamhet sköts av Scoutkåren Vasa Korsfare (SVK) och är till för både pojkar och flickor från (8) 10 år och uppåt.

SVK hör till Finlands Scouter, som är Finlands riksomfattande scoutförbund. Kåren följer scoutprogrammet och scoutmetoden i sin verksamhet. ytterligare information om scoutverksamhet finns på sidan www.scout.fi.

SVK har två avdelningar, en i Vasa och en i Solf/Tölby. Verksamheten består av veckomöten med patrullen där olika färdigheter lärs ut, hajker, förläggningar och läger.

Kontaktuppgifter

Kårchef Ida Majors
tfn 050 439 1177
e-post ida.majors@gmail.com

Sidan uppdaterad 02.02.2017 kl. 16:17 av Johanna Backholm