Ungdomar och studerande

Vinden
Hjälpledarutbildning
Facebookgrupp
Brunch för Unga Vuxna
Stick&Snack
Speldagar!
Ungdomsarbetsledare på internatet!
Barnombud

Kontaktuppgifter

 

Vinden

Vinden är en öppet hus-verksamhet för tonåringar i Sundom prästgård, på Vinden. Det är träffar med fri samvaro och gott sällskap, gemensam andakt och servering av kvällsbit. För verksamheten ansvarar ungdomsarbetsledare i samarbete med verksamhetsledare.

  • Vinden är öppen fredagar kl. 18–21. Pågår 19.1–11.4, sportlov 2.3 och påsklov 30.3..

Mäkelä Heidi
ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340

 

Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är en verksamhet för konfirmerade ungdomar. Efter genomgången utbildning kan ungdomen fungera som ledare i församlingens verksamhet. Till innehållet hör att vara ledare i församlingen, på läger och i barnverksamheten, att leda lekar och hålla andakter. 

Ansökningsblanketten för arbete som hjälpledare i Vasa svenska församling sommaren 2018 har publicerats! Sista ansökningsdag är 10.4.2018.

Hjälpledarutbildningen inleds varje höst och sträcker sig över två terminer. Utbildningen sker främst på veckoslut, antingen som läger eller kursdagar. Undervisningen är över 40 timmar och kan på så sätt räknas som en kurs på andra stadiet.

Böckelman Sofia
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8341


 

Facebookgrupp

Vasa svenska församling har en egen facebookgrupp för dig som är ung, vuxen och bosatt i Vasa. Gruppen heter Ung vuxen i Vasa svenska församling.

Det här är en grupp för dig som är ung vuxen och av en eller annan orsak finns i Vasa. Kanske på grund av studier eller arbete. Utbyt tankar och funderingar, fråga och kom med idéer. Vi hoppas att den här gruppen skall nå dig som finns i Vasa och som gärna skulle ha en kristen gemenskap att finnas med i.

Brunch för Unga Vuxna

Brunch för Unga Vuxnaordnas en par gånger per termin. Vi träffas äter, pratar och håller andakt. Kom och träffa andra unga vuxna i Vasa. Anmälan via församlingens hemsida eller via evenemanget som skapas på Facebook på församlingens fb-sida.

Böckelman Sofia
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8341

Stick&Snack

Stick&Snack är stället där du får prata om det som känns viktigt samtidigt som du stickar, målar eller bara är tillsammans med andra. Syförening goes 2018... typ :) Välkommen med!

Böckelman Sofia
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8341

Speldagar!

Tillsammans med andra församlingar i Korsholms prosteri ordnar vi speldagar. Vi träffas, spelar brädspel och online spel, äter nåt och håller andakt. Besökarnas ålder brukar ligga mellan 13 och 30 år. Välkommen med!

Ungdomsarbetsledare på internatet!

Bor du på Yrkesakademins internat i Gamla Vasa och vill ha någon att prata med, eller spela spel och göra pyssel/hobbygrejer med? Ungdomsarbetsledare Sofia Böckelman finns i Gamlia varannan tisdag kl. 18–21 hela läsåret.

Böckelman Sofia
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8341

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud är Terese Söderman (vik. ledare för barnverksamheten) och Solveig Wallin (församlingsrådets representant). Barnombuden är utsedda för åren 2017–2018 och deras främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

 

Kontaktuppgifter

Böckelman Sofia
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8341
Bockelman Sofia e
Mäkelä Heidi
ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340
Heidi Makela e
Pitkämäki Ihatsu Piritta
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8342
Pitkamaki Ihatsu Piritta e

Vinden
Hjälpledarutbildning
Facebookgrupp
Brunch för Unga Vuxna
Stick&Snack
Speldagar!
Ungdomsarbetsledare på internatet!
Barnombud

Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 22.02.2018 kl. 16:51 av Johanna Backholm