Diakonins Karagrupp & Kvinnogrupp

 

Karagruppen är en grupp för män i alla åldrar. Det ordnas bastukvällar speciellt för karlarna. Karagruppens program fås av diakoniarbetarna.

För kvinnorna ordnas samtalskvällar en varannan vecka.

Gemensamma tillfällen ordnas några gånger varje år. Utedag i mars, fiskeutfärd i juni, alskatdagar i maj, augusti/september.

Mera info om diakonins karagrupp och kvinnogrupp fås av diakoniarbetarna.