Missionsgrupper

Missionsgrupperna samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna.

Pga coronaläget är det paus för missionsgrupperna. Vi följer med lägets utveckling. 

Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro. Missionssekreteraren förmedlar information om församlingens missionsprojekt till grupperna och besöker grupperna varje termin. Missionsgrupperna stöder missionsprojekten på olika sätt. Varje grupp har en egen kontaktperson. Du kan också få kontakt med grupperna via missionssekreteraren.

Missionskretsen i centrum

Samlas tisdagar kl. 14:00, jämna veckor, i Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26. 

Missionskretsen i Evangeliska Centret (EC) (fd Luthersalens missionskrets)

Samlas onsdagar kl. 13:00, udda veckor, i Evangeliska Centret (EC), Korsholmsesplanaden 2. 

Brändö missionskrets

Samlas tisdagar kl. 14:00, udda veckor, i Brändö församlingsgård (Hoppets kammare, I-vån),
Kaptensgatan 14–16.

Gerby missionskrets

Vissa onsdagar kl. 15:30 i Gerby bystuga, Gabrielsvägen 10.

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Samlas tisdagar kl. 13:00, udda veckor, i Roparnäs kyrka (ungdomsutrymmet, vån 1), Kungsvägen 1. 

 

Det finns också missionsgrupper som samlas i hemmen.