Kontakta oss

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Länk till vår responsblankett

Sök bland kontaktpersoner

Du kan söka en person enligt namn eller genom att bläddra i listan med kontaktinformation. Du kan också använda dig av den alfabetiska listan nedan. Genom att klicka på en bokstav kommer du till personer vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B E F H J K L M N P R S T W Z

A


Dan Andersson

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, musikskolan.

B


Johanna Backholm

kommunikatör
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.
Medlem i församlingens miljöteam och samfällighetens miljöarbetsgrupp.

Jean Banyanga

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Invandrararbete.

Hanna Bergström

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningsbyån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningsbyrån må–fre kl. 9–11.

Susanne Blomqvist

diakon

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.

Kerstin Borg

diakon 55%

Mottagningsplats: Sundom prästgård, Skutnäsvägen 6. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. För invånare bosatta i Sundom.
Sorgebearbetning för invånare i Vasa svenska församling samt i Sundom kapellförsamling.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och ger stöd vid olika förluster både individuellt och i grupp t.ex vid skilsmässa eller annan separation, närståendes död eller relationsproblematik.

Ett av mina ledord är ett citat av Viktor Frankl: "Vi kan inte ha full kontroll vad livet gör med oss men vi kan välja vad vi gör med det liv som blir oss givet".

Anna-Mari Bäckman

diakon

Mottagningsplats i Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16.
Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid.
Jag arbetare i regel tisdag till fredag.

Jag är socionom YH och diakon. Hos mig får du prata till punkt och jag har tystnadsplikt. Jag ber gärna tillsammans med dig om du vill och jag är på min fritid verksam inom föreningen Helhet genom Kristus r.f. som arbetar med bland annat inre sår, förlåtelse och andligt välmående. 

E


Isak Edman

ungdomsteolog
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet. Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

Jessica Emaus

sekreterare för invandrararbetet
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Tjänstledig till och med 31.12.2023.

Mona Engsbo

byråföreståndare
(06) 326 1309
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Bokningar av förrättningar.

F


H


Hanna-Maria Hakala

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.

Monica Heikius

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Sundom skolkör, sångundervisning.

Janne Hänninen

församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig till och med 30.6.2024.

J


Hanna Jern

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Siv Jern

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

K


L


Malin Lind

tf. ungdomsarbetsledare
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Monika Lindvik

tf. ledare inom småbarnspedagogiken
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2023–2024.

Anders Lundström

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.

Anna-Karin Lärka

församlingssekreterare
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet.
Miljöansvarig i Vasa svenska församling och medlem i församlingens miljöteam samt samfällighetens miljöarbetsgrupp.

M


Heidi Mäkelä

ledare för kristen fostran
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

N


Tia-Maria Nord

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

P


Riikka Perälä

vik. ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Medlem i församlingens miljöteam.

Piritta Pitkämäki Ihatsu

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Hartmansgränden 6
65100 Vasa

Tjänstledig till och med 12.4.2024.

R


Krista Riipinen

sjukhuspräst

Tjänstledig till och med 30.11.2023.

S


Sami Saharinen

chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Camilla Svevar

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

T


Luisa Tast

diakon

Tjänstledig till och med 31.12.2023.

W


Karolin Wargh

kantor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jump & Joy-kören, Gerby skolkör, orgelundervisning.

Z


Maria Zuglian

diakonissa 80 %

Mottagningsplats: Rådhusgatan 13, vån. 2. Ring eller ta kontakt via mejl för att boka tid. Jag arbetar i regel måndag till torsdag.

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)