Skogsbergets församlingshem

Skogsbergsgatan 18 A , 65300 Vasa
044 480 8464 (vaktmästare)

Låg röd tegelbyggnad med kors på väggen

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att avstå från Skogsbergets församlingshem och avsluta all verksamhet där senast 31.5.2019. Församlingarnas verksamhet flyttas till andra utrymmen som ägs av Vasa kyrliga samfällighet. 

Skogsbergets församlingshem har en församlingssal, klubbrum, kök och diakonimottagning.

Församlingssalen lämpar sig för olika evenemang i församlingarna, för dopfester och för övriga familjefester.

Församlingssalen har cirka 60 sittplatser och där finns ett piano och ljudåtergivningssystem.

Köket i anslutning till församlingssalen har en kaffeservis för 60 personer.

Skogsbergets församlingshem blev klart hösten 2007. 

Länk till Skogsbergets församlingshems räddningsplan (annan www-sida) 

Hörselslinga
Handikapptoalett
Toalett
Handikapp