Lepikko lägergård

Köklotvägen 43, 65760 Iskmo
044 480 8480 (lägergårdsföreståndare)

Församlingen ordnar inte längre någon verksamhet på lägergården

Lepikko lägergård

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att avstå från Lepikko lägergård. Församlingarna har inte ordnat någion verksamhet där sedan september 2018.

Lepikko lägergård, ritad av arkitekt Annikki Nurminen, ligger i Alskat i Korsholms kommun 15 km från Vasa centrum vid havsstranden nära Replotbron. Huvudbyggnaden är uppförd 1983 och har kompletterats med en fristående strandbastu med simstrand, bollplan och grilltak. Huvudbyggnaden totalrenoverades år 2003.

Huvudbyggnaden har bäddplatser för 45 personer, kapell, sal och uppehållsrum. Kökets kapacitet räcker för 80 personer.

Bastubyggnaden har två bastuavdelningar, en för 15 och en för 5 personer. Där finns gillestuga, ett litet serveringskök och bäddplatser för 9 personer. Bastubyggnaden är renoverad år 1997. 

Fastigheten, även bastubyggnaden, är tillgänglig för rörelsehindrade.

Lägergården har en bra bilparkering. Fastigheten är utrustad med kameraövervakning.

Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan