05.10.18

Vasa kyrkliga samfällighet söker förvaltningschef Share

Vasa kyrkliga samfällighet ledigförklarar tjänsten som

FÖRVALTNINGSCHEF

 

Vasa kyrkliga samfällighet bildas av tre församlingar (Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling och Lillkyro församling) och till samfällighetens uppgifter hör bl.a. att sköta församlingarnas gemensamma ekonomi, den gemensamma personalförvaltningen och annan förvaltning. Dessa uppgifter sköts av ekonomikontoret som är underställt gemensamma kyrkorådet.

Vid ekonomikontoret verkar en förvaltningschef vars viktigaste uppgifter är personalförvaltnigsfrågor och allmänna förvaltningsuppgifter. Den kyrkliga samfällighetens och dess församlingars personal utgör 153 personer.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen varvid juridisk kunskap räknas som merit, tillräcklig arbetserfarenhet i branschen och kännedom om församlingsarbete samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Den sökande bör tillhöra evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerad.

Tjänsten besätts 7.1.2019 eller enligt överenskommelse. Den som väljs till tjänsten bör för tjänsten skall tillträdas förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättande av tjänsten tillämpas en prövotid om sex månader.

Tjänstens avlöning är enligt kravgrupp 603.

Ansökningar lämnas elektroniskt senast 7.11.2018 kl. 16.00 via kyrkans rekryteringsprogram Kirkko-HR.
Länk till ansökningsblanketten: https://rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist?unitId=1433

Förfrågningar besvaras av ekonomidirektör Juha Silander 044 480 8400 eller av tf. fövaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 480 8410.

Gå till "Lediga tjänster"