Doputställning

Öppen 2.7–2.8 ti–fre kl. 10–18 i Trefaldighetskyrkans aula och bak i kyrksalen.

I utställningen i Trefaldighetskyrkan sommaren 2019 visas församlingsmedlemmars dopkoltar, samt övrigt material som hör ihop med dopet, till exempel gamla dopbevis.

Du får gärna medverka i den virtuella doputställningen. Skicka din bild till:

johanna.backholm@evl.fi

Berätta även historien bakom dopkolten eller föremålet. Det kan vara vem som har använt den, var den har burits, vem som har tillverkat den och känslomässiga kopplingar till kolten. Du får formulera dig fritt.