I förgrunden syns växthus. Långt i bakgrunden ett stort berg.

Mission och utvecklingsarbete

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."  Matt 28:18-20

Jesu uppmaning och löften gäller för alla. Kyrkans mission är att gå ut till världen och berätta om Gud till dem som ännu inte har hört om Jesus. En av missionens dimensioner är utjämning: vi som har mycket ger till den som saknar mycket. Mission är någonting som vi vanliga kristna människor gör: man behöver någon som ber, någon som åker ut till världen och någon som sänder ut. Genom utvecklingssamarbete stöder vår församling mänskor i utvecklingsländer genom internationell diakoni, som hjälper de fattigaste och mest utsatta utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet.

Missionsarbetets mål är att nå människor i alla åldrar både inom vår egen församling och utanför den för att informera alla om missionsarbetet och de möjligheter alla har för att stöda och vara med. Församlingens missionsarbete planeras och genomförs av missionskommittén, missionssekreteraren, den ansvariga missionsprästen och frivilliga lekmän. Församlingens missionsarbete planeras och genomförs av missionskommittén, missionssekreteraren, den ansvariga missionsprästen och frivilliga lekmän. 

Välkommen med i missionsverksamhet!

(Bild: Hanna Londo)

 

Länk till webbsida med mera info om kyrkans mission

Vad gör vi?

Vasa svenska församling stöder missionärer, missionsprojekt och vänförsamlingen i Mazimbu genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag. 

Missionsarbetet är integrerat i församlingens övriga evenemang men arrangerar även skilda missionsevenemang.

Missionen är också synlig i olika samhällsevenemang. 

Bild på Trefaldighetskyrkan kyrkklocka. Blå himmel, ett kyrktorn syns på bakgrunden.Text #människorättsklockor