Pastorn från Mazimbu och pastorn från Vasa skakar hand

Mission och utvecklingsarbete

"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."  Matt 28:18-20

Vasa svenska församling vill poängtera att Jesu uppmaning och löften gäller för alla. Missionsarbetets mål är att nå människor i alla åldrar både inom vår egen församling och utanför den för att informera alla om missionsarbetet och de möjligheter alla har för att stöda och vara med.

Vasa svenska församling stöder missionärer, missionsprojekt och vänförsamlingen i Mazimbu genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag. Genom att ansluta dig till missionsringen får du aktuell info om missionsprojekten och olika missionsevenemang. Missionsarbetet är integrerat i församlingens övriga evenemang men arrangerar även skilda missionsevenemang. Missionen är också synlig i olika samhällsevenemang som t.ex. Möjligheternas torg. Dessutom samlas flera missionsgrupper regelbundet kring missionen. Välkommen med i missionsarbetet!

Församlingens missionsarbete planeras och genomförs av missionskommittén, missionssekreteraren, den ansvariga missionsprästen och frivilliga lekmän.

Välkommen med!

  • Välkommen till olika missionsevenemang!
  • Kom med i missionsringen och få info regelbundet!
  • Be för missionsarbetet och missionärerna!
  • Stöd projekten ekonomiskt via missionsringen!
  • Delta i missionkretsarnas regelbundna träffar!
  • Samla frimärken och julkort till förmån för missionen!
  • Ta kontakt ifall du vill göra en insats!

Njut av den goda maten och varma gemenskapen på missionsluncher eller delta i terminens missionshelg. De vackraste julsångerna är en fin tradition som samtidigt stöder missionsarbetet.
Kom bara du - eller hela familjen!

Missionsprojekt

Vasa svenska församling har fyra missionsprojekt och en vänförsamling i Tanzania som vi stöder genom förbön, uppmuntran och ekonomiska bidrag. Se mera info nedan, på planschen här bredvid och via länkarna till missionärernas bloggar och till missionsorganisationerna!

Missionsringen

Som medlem i missionsringen får du kostnadsfritt församlingens missionstidning med aktuell missionsinformation samt missionärernas brev och rapporter hemskickade några gånger i året. Du väljer själv om du stöder i förbön och/eller ekonomiskt. Meddela ditt namn, din adress och e-postadress (för digital version) till missionssekreteraren.

På den här planschen presenteras Vasa svenska församlings missionsprojekt kort i ord och bild.

Tag kontakt