Vy från en bil i Africa. Ko på vägen, bilar, några människor.

Missionsevenemang

 

Välkommen med till olika missionsevenemang!

  • Delta i missionkretsarnas regelbundna träffar!
  • Delta i våra missionsluncher!
  • Delta i missionshelger!
  • Lär dig att koka etniska maträtter!
  • Kom och motionera med familjen!
  • Samla frimärken och julkort till förmån för missionen!
  • Delta i De vackraste julsångerna!
  • Ta kontakt ifall du vill göra en insats!

Länkar till avsnitt längre ner på sidan

Läs mer om missionsluncher

Läs mer tillfällen där vi kokar etniska maträtter

Läs mer om att motionera för missionen

Läs mer om att samla frimärken och julkort för missionen​​​

Läs mer om De vackraste julsångerna

Missionslunch

Vi ordnar missionsluncher en gång per termin i Stora församlingssalen. Vi brukar hålla luncherna på lördagar kl. 11.30-13.30. Tillfället inleds med en andakt. Lunchen kostar 8 euro för vuxna, barn 4-12 år 4 euro. Pengarna används för att stöda våra missionsprojekt.

Etniska matkvällar

Kvällarna är för dig som vill lära dig mera om kultur och mat från olika länder. Du får också höra om Finska Missionssällskapets arbete. 

Motion och mission

Vi samlas i Gerby församlingshem. Först äter vi tillsammans, sedan motionerar vi och avslutar kvällen med gemensam andakt. Samarbete med Finska missionssällskapet.

Samla frimärken och julkort

Du kan lämna din frimärkskollekt i postlådan på bord i aulan inne i Trefaldighetskyrkan. Frimärkena skickas till Finska Missionssällskapet, som auktionerar frimärken.

Medlen från auktionerna riktas till Finska missionsällskapets arbete utomlands.

Sätt gärna dina frimärken i ett kuvert eller i en liten påse innan du lämnar dem i postlådan. Tack för din gåva!

De vackraste julsångerna

 De vackraste julsångerna är en fin tradition som samtidigt stöder missionsarbetet.

YouTube-video