Knäppta händer i famnen.

Missionsförbön

 

Vi har en egen förbön för missionen.

Tack att du tar din tid och ber för missionen!

 

Missionsförbön Vasa svenska församling Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Säger Jesus i Matteusevangeliet 28:18-19          Vi ber för den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7 och missionsarbetet i Mellanöstern, Nordafrika och i andra delar av världen. Vi ber om tröst, vishet, försoning, fred och väckelse. Vi ber för Christina och Andrey Heikkilä, och barnen Timoteus, Anastasia och Evelina och missionsarbetet och medarbetarna i Ryssland och Estland. Välsigna arbetet bland personer med funktionshinder, skyddshemmet Dikoni och församlingarnas andliga liv och organisation. Vi ber för Anna-Lena Särs och missionsarbetet i Senegal. Välsigna den kristna fostran bland de unga och alla som jobbar med den. Vi ber för Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete i Kenya. Välsigna arbetet som startar upp nya församlingar och stöder inflyttare till städer. Välsigna arbetet med kristen fostran och musik. Vi ber för vår vänförsamling i Mazimbu i Morogoro i Tanzania. Välsigna församlingens verksamhet, medlemmar och anställda. Låt allt flera få finna sin plats i de nya kyrkbänkarna. Var också med missionärernas familjer och släktingar. Tack för alla missionsvänner. Vi ber om din välsignelse och ledning för alla våra missionsprojekt. Ge oss tjänst och ansvar, låt oss till glädje bli. Amen.

 

YouTube-video