Knäppta händer i famnen.

Missionsförbön

Vi har en egen förbön för missionen.

Tack att du tar dig tid och ber för missionen!

Missionsförbön Vasa svenska församling Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Säger Jesus i Matteusevangeliet 28:18-19          

 

Förbön för Vasa svenska församlings missionsprojekt 2021

Vi ber för den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7 och missionsarbetet i Mellanöstern, Nordafrika och i andra delar av världen. Vi ber om välsignelse över dem som allt oftare tar kontakt, speciellt i samband med de program som sänds för att underlätta corona-situationen. Låt din frid och kärlek bli synlig och leda människor i deras sökande.

Vi ber för Christina och Andrey Heikkilä, och barnen Timoteus, Anastasia och Evelina.  Vi ber för medarbetarna i Ryssland och Estland. Välsigna arbetet bland barnfamiljer som lider av funktionshinder och därför också av isolering. Välsigna skyddshemmet Dikoni och församlingarnas utveckling. 

Vi ber för barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka. Ge vishet, inspiration och ledning till dem som arbetar för de minderåriga. Skydda barnen, låt dem växa i tron och få möjlighet att känna sig hemma i församlingsgemenskapen.

Vi ber för Chamilla och Kristian Sjöbackas arbete i Kenya. Välsigna arbetet för att stärka kyrkan och starta upp nya församlingsgemenskaper. Skydda Sjöbackas och kyrkan, ge dem vishet att hantera de situationer de möter.

Vi ber för vår vänförsamling i Mazimbu i Morogoro i Tanzania. Skydda församlingen. Ge ledarna och medlemmarna tydlig ledning under Corona-situationen och stärk deras gemenskap.

Var också med missionärernas familjer och släktingar. Tack för alla missionsvänner! Vi ber om din välsignelse och ledning för alla våra missionsprojekt. Tack att du har allt i din hand och låter din Ande verka i människors liv! Amen.
 

YouTube-video