Missionskretsarna

 

 

Vi hoppas kunna börja missionskretsarna i januari 2021. Kontakta Evangeliska centret för info om missionskretsen som samlas där. Vi följer fortsättningsvis med corona-läget. 

Våra grupper samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna.

Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro. Missionssekreteraren förmedlar information om församlingens missionsprojekt till grupperna och besöker grupperna varje termin. Missionsgrupperna stöder missionsprojekten på olika sätt. 

Varje grupp har en egen kontaktperson. Du kan också få kontakt med grupperna via missionssekreteraren.

 

* * * * *

Missionskretsen i centrum

Samlas tisdagar kl. 14:00, jämna veckor, i Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26, från och med 29.9.

 

Missionskretsen i Evangeliska Centret (EC) (fd Luthersalens missionskrets)

Samlas onsdagar kl. 13:00, udda veckor, i Evangeliska Centret (EC), Korsholmsesplanaden 2. 

 

Brändö missionskrets

Samlas tisdagar kl. 14:00, udda veckor, i Brändö församlingsgård (Hoppets kammare, I-vån). Kaptensgatan 14–16. Undantagsvis kl 15.00 den 22.9.

 

Gerby missionskrets

Paus under hösten pga Covid-19. Har tidigare hållits vissa onsdagar kl. 15:30 i Gerby bystuga, Gabrielsvägen 10. 

 

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Paus under hösten pga Covid-19. Har tidigare samlats tisdagar kl. 13:00, udda veckor, i Roparnäs kyrka (ungdomsutrymmet, vån 1), Kungsvägen 1. 

 

 

Gudstjänst i ett tält i Senegal. Människor som sitter. Kör som står och sjunger. Människor på altaret.