Missionskretsarna

 

Våra grupper samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna.

Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro. Missionssekreteraren förmedlar information om församlingens missionsprojekt till grupperna och besöker grupperna varje termin. Missionsgrupperna stöder missionsprojekten på olika sätt. 

Varje grupp har en egen kontaktperson. Du kan också få kontakt med grupperna via missionsledarna.

 

* * * * *

Missionskretsen i centrum

Samlas tisdagar kl. 14:00, jämna veckor, i Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26, från och med februari 2022.

Missionskretsen i Evangeliska Centret (EC)

Samlas onsdagar kl. 13:00, udda veckor, i Evangeliska Centret (EC), Korsholmsesplanaden 2. 

Kontakta Evangeliska centret för info om missionskretsen som samlas där.

 

 

Gudstjänst i ett tält i Senegal. Människor som sitter. Kör som står och sjunger. Människor på altaret.