En berg, himmel och grönt landskap

Missionsprojekt 

På denna sida kan du bekanta dig med det arbete som våra missionärer Christina och Andrey Heikkilä, Chamilla och Kristian Sjöbacka, Anna-Lena Särs och den kristna satellitkanal SAT-7 gör.

Christina och Andrey arbetar i Finland, Ryssland och i Estland, Chamilla och Kristian i Kenya och Anna-Lena i Senegal. SAT-7 syns i Mellanöstern och i Nordafrika.

Våra samarbetspartners är Finska missionssällskapet och SLEF. Genom att beställa Missionsringens rundbrev får du veta mera om vad är aktuellt i missionärernas arbete. (Bild: Hanna Londo)

Länkar till avsnitt längre ner på sidan

Våra missionärer

Heikkiläs

Andrey och Christina Heikkilä.

Andrey Heikkilä hjälper den ingermanländska lutherska kyrkan att utvecklas. Han arbetar också med olika projekt för att stärka kyrkans självförsörjning.

Christina Heikkilä  fungerar som koordinator för det kyrkliga arbetet i Ryssland och Estland, vilket innebär att hon samordnar de projekt som Finska Missionssällskapet stöder. Hon ordnar också utbildningar och håller kontakt med de projektansvariga på olika håll. 

Den ingermanländska lutherska kyrkan sprider tro, hopp och kärlek till de mest hjälpbehövande i Ryssland. Finska Missionssällskapet samarbetar med kyrkan, Kashdij-fonden, som hjälper sjuka och funktionshindrade barn, samt skyddshemmet Dikoni där utsatta barn och familjer får hjälp via fadderarbetet. Att sprida evangeliet och att nå de onådda är ett av de viktigaste målen i arbetet. 

(Bild: Finska Missionssällskapet)

 

Sjöbackas

Chamilla och Kristian Sjöbacka

Chamilla och Kristian har tidigare jobbat i Kenya under tiden 1993-2001 med sina barn. Nu är barnen vuxna, gifta och har egna familjer. De såg  då en möjlighet att tacka ja till kallelse att åka ut till Kenya för en insats igen.

Chamilla och Kristian fick kallelse av ELCK, den Kenyanska evangelsik lutherska kyrkan, att komma och arbeta inom "urban ministry". "Ingen har jobbat med den här arbets beskrivningen tidigare så vi trevar oss fram och försöker hitta vägar", säger Chamilla. Chamilla och Kristian bor i Kisumu och trivs riktigt bra.

(Bild: Chamilla Sjöbacka)

 

Anna-Lena Särs 

Anna-Lena Särs.

Anna-Lena reste till Senegal sommaren 2014 för att arbeta med Senegals lutherska kyrkan. Hon är för tillfället på en ett års studieledighet från sin uppgift som rådgivare för barn- och ungdomsarbetet. Under tiden fortsätter vår församling att stöda arbetet som görs av Anna-Lenas senegalesiska kolleger inom avdelningen för kristen fostran.

Senegal är ett av de mest stabila länderna i Afrika, med demokratin fast förankrad i samhället. Den lutherska kyrkan i Senegal har en klar minoritetsställning i ett land vars befolkning till 95 % är muslimsk.

För att garantera fredlig samexistens har den religiösa dialogen stor betydelse. Senegals lutherska kyrka är en fattig kyrka, som i första hand samlar människor från landsbygden. Kyrkan strävar efter att dela det kristna budskapet mitt i en muslimsk och animistisk kultur.

Inom det andliga arbetet finns stora utmaningar och kyrkan har begränsat med personal och ekonomiska resurser. Målet med arbetet är att utveckla den lutherska kyrkans verksamhet så att kyrkans självförsörjning och ekonomi förbättras och kyrkan själv kan ta helhetsansvar för arbetet.

(Bild: Finska Missionssällskapet)

 

SAT-7

SAT-7 logo

Satellit-tv-kanalen SAT-7 är en trofast röst om Guds kärlek och hopp i Mellanöstern och Nordafrika. Den sänder kristna program som ger andlig styrka och uppmuntran genom fyra satellitkanaler, dygnet runt, alla dagar.

Programutbud försöker behandla olika behov som folket i regionen har. SAT-7 framhåller värderingars om inte ofta visas på andra kanaler i Mellanöstern och Nordafrika - tolerans, kärlek och förlåtelse.

Genom programmen delas budskapet om att Guds förlåtelse och kärlek finns för alla. Genom att stöda SAT-7 stöder man kristna, som lever under svåra omständigheter.

Länk till satellit-tv-kanalen SAT-7:s webbsida

Vill du veta mera?

Som medlem i missionsringen får du kostnadsfritt församlingens missionstidning med aktuell missionsinformation samt missionärernas brev och rapporter hemskickade några gånger i året.

Du väljer själv om du stöder i förbön och/eller ekonomiskt.

Meddela ditt namn, din adress och e-postadress (för digital version) till missionssekreteraren. Det går också att beställa Missionsringens rundbrev till whatsapp. 

YouTube-video