En berg, himmel och grönt landskap

Missionsprojekt 

På denna sida kan du bekanta dig med det arbete som våra missionärer Christina och Andrey Heikkilä, Chamilla och Kristian Sjöbacka, Anna-Lena Särs och den kristna satellitkanal SAT-7 gör.

Christina och Andrey arbetar i Finland, Ryssland och i Estland, Chamilla och Kristian i Kenya och Anna-Lena i Senegal. SAT-7 syns i Mellanöstern och i Nordafrika.

Våra samarbetspartners är Finska missionssällskapet och SLEF. Genom att beställa Missionsringens rundbrev får du veta mera om vad är aktuellt i missionärernas arbete. (Bild: Hanna Londo)

Länkar till avsnitt längre ner på sidan

Våra missionärer

Heikkiläs

Andrey och Christina Heikkilä.

Andrey Heikkilä fungerar som rådigvare i frågor som gäller ekonomi och förvaltning. Det innebär att han gör analyser, utvecklar lösningar samt stöder och utbildar samarbetspartnerna inom ekonomi, kapacitetutveckling, självförsörjning och administration.

Christina Heikkilä  fungerar som rådgivare för de projekt som Missionssällskapet har i Ryssland. Det betyder att hon ansvarar för projekthanteringen, vilket innebär bl.a. planering, uppföljning, rapportering, utvärdering och utbildning i samverkan med samarbetspartnerna.

I Ryssland stöder Finska Missionssällskapet den ingermanländska kyrkan så den kan utveckla sin ekonomiska självständighet. Därtill ges stöd till skyddshemmet Dikoni i Viborg och till Kashdji-fonden som stöder barn och unga med allvarliga funktionsnedsättningar och sjukdomar.

(Bild: Finska Missionssällskapet)

 

Sjöbackas

Chamilla och Kristian Sjöbacka

Chamilla och Kristian har tidigare jobbat i Kenya under tiden 1993-2001 med sina barn. Nu är barnen vuxna, gifta och har egna familjer. De såg  då en möjlighet att tacka ja till kallelse att åka ut till Kenya för en insats igen.

Chamilla och Kristian fick kallelse av ELCK, den Kenyanska evangelsik lutherska kyrkan, att komma och arbeta inom "urban ministry". "Ingen har jobbat med den här arbets beskrivningen tidigare så vi trevar oss fram och försöker hitta vägar", säger Chamilla. Chamilla och Kristian bor i Kisumu och trivs riktigt bra.

(Bild: Chamilla Sjöbacka)

 

Anna-Lena Särs 

Anna-Lena Särs.

Anna-Lena Särs är med och utvecklar arbetet bland barn och unga i kyrkan. Tillsammans med sina senegalesiska kolleger är hon med och stöder församlingarnas förskollärare, söndagsskolläare och skiftskollärare inom både pedagogik, vardagsteologi, självförsörjning, kommunikation och ledarskap.

Inom det andliga arbetet finns stora utmaningar och kyrkan har begränsat med personal och ekonomiska resurser. Genom sitt arbete stärker Missionssällskapet kyrkans autonomi och administration samt utvecklar diakoni-, barn- och ungdomsarbetet.

(Bild: Finska Missionssällskapet)

 

SAT-7

SAT-7 logo

Satellit-tv-kanalen SAT-7 är det första och största kristna satellitnätverket i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 kan via satellit föra ut det kristna budskapet till miljoner tittare som andra kristna medier inte når. Tv-kanalen är en trofast röst om Guds kärlek och hopp i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 producerar innehåll för fem tv-kanaler och tre radiokanaler på tre olika språk: arabiska, turkiska och farsi. Programmen sänds i 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika. I denna region har ca 90 % av hushållen satellit-tv. Ungefär 25 miljoner människor tittar på SAT-7:s program. SAT-7 gör även skolteveprogrammet My School för barn i flyktingläger.

Programmen ger andlig styrka och uppmuntran genom fyra satellitkanaler, dygnet runt, alla dagar.

Programutbud försöker behandla olika behov som folket i regionen har. SAT-7 framhåller värderingars om inte ofta visas på andra kanaler i Mellanöstern och Nordafrika - tolerans, kärlek och förlåtelse.

Genom programmen delas budskapet om att Guds förlåtelse och kärlek finns för alla. Genom att stöda SAT-7 stöder man kristna, som lever under svåra omständigheter.

Länk till satellit-tv-kanalen SAT-7:s webbsida

Vill du veta mera?

Som medlem i missionsringen får du kostnadsfritt församlingens missionstidning med aktuell missionsinformation samt missionärernas brev och rapporter hemskickade några gånger i året.

Du väljer själv om du stöder i förbön och/eller ekonomiskt.

Meddela ditt namn, din adress och e-postadress (för digital version) till missionssekreteraren. Det går också att beställa Missionsringens rundbrev till whatsapp.