Missionsringen

Som medlem i missionsringen får du kostnadsfritt församlingens missionstidning med aktuell missionsinformation samt missionärernas brev och rapporter hemskickade några gånger i året. Du väljer själv om du stöder i förbön och/eller ekonomiskt. Meddela ditt namn, din adress och e-postadress (för digital version) till missionssekreteraren.

Välkommen med till olika missionsevenemang!

Missionslunch

Vi ordnar missionsluncher en gång per termin i Stora församlingssalen. Vi brukar hålla luncherna på lördagar kl. 11.30-13.30. Tillfället inleds med en andakt. Lunchen kostar 8 euro för vuxna, barn 4-12 år 4 euro. Pengarna används för att stöda våra missionsprojekt.

Etniska matkvällar

Kvällarna är för dig som vill lära dig mera om kultur och mat från olika länder. Du får också höra om Finska Missionssällskapets arbete. 

Samla frimärken och julkort

Du kan lämna din frimärkskollekt i postlådan på bord i aulan inne i Trefaldighetskyrkan. Frimärkena skickas till Finska Missionssällskapet, som auktionerar frimärken.

Medlen från auktionerna riktas till Finska missionsällskapets arbete utomlands.

Sätt gärna dina frimärken i ett kuvert eller i en liten påse innan du lämnar dem i postlådan. Tack för din gåva!

De vackraste julsångerna

 De vackraste julsångerna är en fin tradition som samtidigt stöder missionsarbetet.

Tag kontakt