Tre män som håller ett ljus i handen i ett rum

Vänförsamling Mazimbu

Samarbetet mellan Mazimbu församling och Vasa svenska församling har pågått sedan 2002.

Mazimbu församling finns i Tanzania, i Morogoro. Morogoro ligger 180km från Dar Es Salaam, som är Tanzanias största stad. Samarbetet har burit frukt i form av besök både i Vasa och i Morogoro. Vi får dela med varandra den gemensamma tron som vi har. Speciellt glada är vi här i vår församling att vi har kunnat bidrag till kyrkbänkarna i Mazimbu kyrkan. Genom vänförsamlingsverksamhet har man också kunnat hjälpa barn i Mazimbu att gå i skolan genom ekonomisk stöd till skolavgifter.

Vi hoppas på att hitta en grupp människor, som skulle vilja  vara med i vänförsamlingsarbete: hålla kontakt till Morogoro, utveckla och berätta om församlingen i Vasa. Skulle det kunna vara du? Ta kontakt med missionssekreteraren!

Vill du veta mera?

Mazimbu-nytt är ett dagsaktuellt informationsblad om Vasa svenska församlings vänförsamling i Mazimbu i Morogoro Tanzania, som utkommer i Missionsringens rundbrev.

Beställ din egen kopia av missionssekreteraren. Du kan få Missionsringens rundbrev per post, e-post eller whattsapp.

 

 Missionsringens rundbrev. Vasa svenska församling. Tröst. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreerbrevet 10:23-24.

 

Människor deltar i gudstjänsten i Tanzania. De sitter på kyrkobänkar i ett stort utrymme.