Körövning i Brändö församlingsgård. Kvinna med noter syns tydligt i förgrunden och i bakgrunden övriga sångare

Församlingens körer och orkestrar

Vasa kyrkokör

Kören uppträder i gudstjänster, psalmaftnar, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören strävar till att ha  en lättillgänglig repertoar med både äldre och nyare körsånger. Dirigent: Dan Andersson. Övar torsdagar kl.18.00-19.30.

Övningarna inleds 12.11 i Stora församlingssalen på Skolhusgatan 28.

Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,  konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19–20.30. Dirigent: Monica Heikius.

Sundom skolkör

För barn i lågstadieåldern. Fungerar i samarbete med Sundom skola. Dirigent: Monica Heikius.

Gerby barnkör

För årskurs 1-3 i musiksalen Gerby skola torsdagar kl 14.10-14.50. Ledare är Karolin Wargh

Juniorokestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. Orkestern övar torsdagar kl. 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Alla körer och orkestrar är avgiftsfria.

Ta kontakt

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

kantor
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa