Körövning i Brändö församlingsgård. Kvinna med noter syns tydligt i förgrunden och i bakgrunden övriga sångare

Församlingens körer och orkestrar

Vasa kyrkokör

Trefaldighetskyrkans kör och Brändö kyrkokör kommer att öva och uppträda tillsammans under hela vårterminen. Övningar torsdagar kl. 18–20 i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28. Undantagsvis hålls övningarna  24.1, 31.1 och 14.3  i Brändö församlingsgård stora salen. Kören kommer att uppträda i gudstjänster, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Dirigent: Dan Andersson.

Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,  konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19–20.30. Dirigent: Monica Heikius.

Sundom skolkör

För barn i lågstadieåldern. Fungerar i samarbete med Sundom skola. Dirigent: Monica Heikius.

Ungdomsorkestern

Ungdomsorkestern uppträder i gudstjänster, konserter, samt övriga musiktillfällen som orkestern själv ordnar. Orkestern riktar sig till ungdomar som spelat minst fyra år, nivå 2/3 och uppåt. Repertoaren består av lätta klassiska stycken. Ungdomsorkestern övar i på Skolhusgatan 28, källarvåningen tisdagar kl. 17.30. Dirigent: Monica Heikius.

Juniorokestern

Juniororkestern riktar sig till barn i lågstadieåldern som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. Orkestern övar torsdagar kl. 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Alla körer ooch orkestrar är avgiftsfria.

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör