Körövning i Brändö församlingsgård. Kvinna med noter syns tydligt i förgrunden och i bakgrunden övriga sångare

Församlingens körer och orkestrar

Vasa kyrkokör

Kören uppträder i gudstjänster, psalmaftnar, konserter och i andra tillfällen i församlingen. Kören strävar till att ha  en lättillgänglig repertoar med både äldre och nyare körsånger. Övningarna är torsdagar kl.18.00-19.30 i Stora församlingssalen på Skolhusgatan 28. Nya sångare välkomna! Dirigent är Dan Andersson tel. 044 4808 331

Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen,  konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19–20.30. Dirigent: Monica Heikius.

 

Skolkörerna sjunger roliga sånger, tränar barnens gehör och uppträder i samband med församlingens olika aktiviteter, t.ex. gudstjänster med små & stora, konserter och andra musiktillfällen.

Gerby skolkör

För barn i årskurs 1-4. Kören övar torsdagar kl. 14.30-15.15 i Gerby skolas utrymmen. Start 28 oktober 2021. Välkommen med! Ledare är Karolin Wargh tel. 044 4808 333. Kören startar inför vårterminen torsdag 10.2 2022

Sundom skolkör

För barn i årskurs 1-3. Kören övar från och med hösten 2021 onsdagar kl 14.15-15 i Sundom skolas utrymmen. Fungerar i samarbete med Sundom skola. Välkommen med! Dirigent: Monica Heikius tel. 044 4808 332

Övis skolkör 

För barn i årskurs 1-2. Kören övar torsdagar kl. 12.45-13.30 i lågstadiets musiksal. Start 28 oktober 2021. Välkommen med! Ledare är Karolin Wargh tel. 044 4808 333

 

Juniorokestern

Juniororkestern riktar sig till barn och unga som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument. Dirigent är Christer Bergstén. Orkestern övar tisdagar kl. 18–19 på Skolhusgatan 28, källarvåningen.

Alla körer och orkestrar är avgiftsfria.

Ta kontakt

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

kantor
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa