Till nyhetslistan

Camilla Svevar ny kaplan i Vasa svenska församling

Camilla Svevar har valts till ny kaplan i Vasa svenska församling. Församlingsrådet valde kaplan på sammanträdet 5.6.2024. Domkapitlet i Borgå stift fastställer valet och utfärdar förordnade till tjänsten åt Camilla Svevar. 

Camilla Svevar.

Camilla Svevar har valts till ny kaplan i Vasa svenska församling.

Camilla Svevar har valts till ny kaplan i Vasa svenska församling. Hon har vikarierat som församlingspastor i Vasa svenska församling sedan 18.9.2023.

Församlingsrådet valde kaplan på sammanträdet 5.6.2024. Domkapitlet i Borgå stift fastställer valet och utfärdar förordnade till tjänsten åt Camilla Svevar.

Tjänsten söktes även av Emilia Kontunen och Hanna Jern.

Vasa svenska församling har sökt ny kaplan efter Malin Lindblom, som valdes till chef för sjukhussjälavården i Vasa förra våren.

Kaplanens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för verksamheten inom Sundom kapellförsamling. Dit hör bland annat att hålla gudstjänster, förrättningar och andakter. Kaplanens arbetsinsats i området uppgår till 60 procent av den totala arbetsmängden för heltidsanställd.

Kaplanen är en del av Vasa svenska församlings konfirmandteam och teologiskt ansvarig för den kristna fostran för småbarn och skolbarn samt deras familjer.

Tilläggsuppgifter

Mikael Forslund
Mikael Forslund
kyrkoherde
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

5.6.2024 21.21