Nyhetslista

Parrelationskurs

2.1.2019 11.18

Par_THUMB.jpg

Familjerådgivningsbyrån ordnar under våren en känslofokuserad parrelationskurs för par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Sista anmälningsdag 11.1.

Familjerådgivningsbyrån ordnar under våren en känslofokuserad parrelationskurs. Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Till kursen ryms sju par.

Paren förväntas delta i alla kurstillfällen och kommer att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan 26 B, våning 4

  • lördag 26.1 kl. 10–15 och
  • tisdagarna 5.2, 19.2 och 5.3 kl. 17.30–19.30

Kursgångernas teman är:

  • Förståelse av anknytning och kärlek
  • När kontakten bryts – destruktiva diskussioner
  • Att känna igen ömma punkter
  • Att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit
  • Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro/familj.

Kursledare och familjerådgivare Siv Jern ger mera information: siv.jern@evl.fi eller 044 480 8492.

Anmälan senast 11.1 via www.vasasvenskaforsamling.fi/kom-med/anmalningar

« Till nyhetslistan