Nyhetslista

Kyrkans sakkunniga inom småbarnspedagogiken kommunicerar i Vasa

29.1.2019 15.16

Susanna och altarskåpet.jpg

Ett sjuttiotal anställda som arbetar inom småbarnspedagogiken i Borgå stift samlas i Vasa i månadsskiftet januari–februari på forum för kyrkans barnverksamhet. Fokus ligger på språk, berättande och interaktion för att på bästa sätt nå de barn som församlingarnas anställda möter i vardagen.

Barnledarna får ta del av föreläsningar, delta i workshops, tipsa varandra om fungerande idéer från den egna församlingen och inte minst – stanna upp ett tag och träffa kolleger. Medverkande är bland andra Sandra Strömvall från barnredaktionen på Svenska Yle, Ann-Katrin Svensson professor i pedagogik vid Åbo Akademi och Charlotta Rehn sakkunnig inom småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsen.

– Utbytet av idéer och tankar kring barnverksamheten leder oss alla framåt och gör att verksamheten utvecklas. Barnverksamheten inom församlingarna står inför stora utmaningar och stödet av varandra är därför oerhört viktigt., säger Susanna Back som är ledare för barnverksamheten i Vasa svenska församling.

På fredag kväll 1.2 kl. 19.30 hålls familjemässan Vi får säga pappa i Trefaldighetskyrkan. Mässan är en gudstjänst med nattvard på barnens språk och den är öppen för allmänheten. Mässan har hållits i Sundom kyrka ett par gånger.

– Jag är jätteglad över mässan Vi får säga pappa. Sångerna är glada och lättillgängliga, och innehåller djup och tilltal. Det skall bli extra roligt att leda mässan tillsammans med dem som skrivit den, säger Malin Lindblom som är kaplan i Vasa svenska församling.

Forum för kyrkans barnverksamhet arrangeras av Kyrkans Central för det Svenska arbetet (KCSA), Seurakuntaopisto Kredu campus och Vasa svenska församling.

« Till nyhetslistan