Nyhetslista

Nya medlemmar till råden och kommittéerna

5.2.2019 08.48

Församlingsrådet har utsett Olle Victorzon till viceordförande i församlingsrådet åren 2019–2020. Ordförande och medlemmar valdes också till distriktsråden och kommittéerna.

Församlingsrådet har 24.1.2019 utsett Olle Victorzon till viceordförande i församlingsrådet för åren 2019–2020. Kyrkoherde Mikael Forslund fungerar som ordförande.

Till ordförande för distriktsrådet i Centrum valdes Dick Jungerstam och till distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby Ulla Salmenheimo-West. Kaplanerna fungerar som föredragande i distrikten.

Ordförande i kommittén för diakoniarbete är Johan Backholm, komittén för missionsarbete Brita Jern, komittén för ungdomsarbete Anna Sundback och kommittén för musik- och gudstjänstlivet Patrik Vidjeskog. Kommittén för barnverksamheten tillsätts på nästa sammanträde.

Kapellrådet i Sundom kapellförsamling
Björk Göran
Granlid Gunnel
Holmström Marina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted

Distriktsrådet för centrum
Jungerstam Dick, ordförande
Häggman Terese
Höglund Siv-Britt, församlingsrådets representant
Klingenberg Hanna
Mård Lovisa
Stenroos Margareta
Särs Gunnar

Distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby
Salmenheimo-West Ulla, ordförande
Carlsson Niclas
Ehnström Marita
Forsblom David, församlingsrådets representant
Granholm Lisbeth
Holmlund Markus
Lax Christel

Kommittén för diakoniarbete
Backholm Johan, ordförande
Höglund Siv-Britt
Koskinen Camilla
Lindberg Anders, församlingsrådets representant
Särs Lisa
Södö Sara

Kommittén för missionsarbete
Jern Brita, ordförande
Böckelman Henrik, församlingsrådets representant
Dahlbäck Anneli
Jungerstam Dick
Salmenheimo-West Ulla
Söderholm Johanna Ulrika

Kommittén för ungdomsarbete
Sundback Anna, ordförande
Berts Johanna
Böckelman Henrik, församlingsrådets
representant
Böckelman Wilhelm
Kronkvist Anna-May
Still Elisabeth

Kommittén för musik- och gudstjänstlivet
Vidjeskog Patrik, ordförande
Backholm Johan
Björk Göran, församlingsrådets representant
Käld Rune
Långnabba Susanna
Sjöberg Gunborg

Medlemmarna är utsedda för åren 2019–2020.

Länk till webbsidan med alla medlemmar i de olika organen

« Till nyhetslistan