Nyhetslista

Ekonomiskt understöd

7.2.2019 08.51

Pengar.jpg

Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig verksamhet. Understöden beviljas enligt kriterierna nedan.

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

 1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
  - ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
  - verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
  - den sökande är en lokal aktör
  - projektet är innovativt
   
 2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.


Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Ansökan

Ansökningarna inlämnas via webbsidan vasasvenskaforsamling.fi/delta/ekonomiskt-understod

Sista inlämningsdag 15 mars. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid församlingsrådets möte i november.

Församlingsrådet behandlar ansökningarna 10.4.2019. Alla som ansökt om bidrag får meddelande om beslutet.

Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.

« Till nyhetslistan