Nyhetslista

Dra dig tillbaka på Tyst retreat

2.4.2019 08.36

Altartavlan i Alskathemmet

Retreatledare på vårens retreat som går av stapeln 17–19.5 på Alskathemmet är familjeteraupeten och prästen Yvonne Terlinden

Temat är Du såg mig.

Retreaten kostar 100 euro. 

Anmälan 4.4-7.5 till pastorskansliet, 06 326 1309. 

Dra dig tillbaka från vardagens stress

En retreat erbjuder både avskildhet och tystnad. Där får du vistas i en kravlös miljö utan att någon frågar varför du är där eller vart du är på väg.

Dagarnas rytm vilar i den goda ordningen med morgonmässa och tre tideböner: bön under dagen, vesper och aftonbön. Andliga vägledningar och meditationer ingår också. Dagsprogrammet ger även rum för egen tid, vilket ger möjlighet till vila, promenader och läsning. Därtill är allt som sker ett erbjudande till deltagaren, du väljer själv vad du deltar i under retreaten.

Mera info

Ytterligare info ger diakon Kerstin Borg, tfn 044 480 8364.

« Till nyhetslistan