Nyhetslista

Över 100 år gammal dopkolt visas i doputställning

28.6.2019 14.54

Doputställning_M.jpg

I Trefaldighetskyrkan visas i juli en doputställning innehållande dopkoltar, dopbevis, foton och annat material som har med dopet att göra. Dopkoltarna har lånats ut av församlingsmedlemmar och också anställda har grävt i sina gömmor.

Den äldsta dopkolten är åtminstone från år 1908, den kan vara äldre. Den har tillhört Maire Vuorio och har lånats ut till utställningen av nuvarande ägare Marja Ehrnrooth, som var Maire Vuorios väninna och hittade kolten när boet tömdes. De nyaste koltarna är från år 2005 och är stickade till ett tvillingpar. I samlingen finns både stickade och sydda klänningar, i bomull och i silke. Tre av dopkoltarna har broderade namn i fållen.

Doputställningen kommer att kompletteras med en virtuell doputställning på sidan vasasvenskaforsamling.fi/livets-fester/doputstallning

Antalet dop har minskat i Finland

Doputställningen ordnas som ett led för att väcka intresse för dop igen. I Finland har antalet barn som döps minskat stadigt. År 1999 döptes i Finland 50 377 personer och år 2018 var antalet dop 30 892. Av de barn som föddes 2017 döptes 67 procent. Andelen döpta barn har minskat kraftigt på 2000-talet. År 2000 döptes ännu närmare 90 procent av barnen.

En förklaring till att antalet dop minskar är att det föds färre barn i Finland, men också att allt färre föräldrar väljer att döpa sina barn. I en forskning av Kyrkans forskningscentral, som utkom i mars 2019, framgår att fyra av fem anser att traditioner och viljan att ge barnet faddrar är de viktigaste orsakerna till att låta döpa sitt barn till medlem i den lutherska kyrkan.

Bland respondenterna framkom också att beslutet om att döpa ett barn görs relativt tidigt. Mer än två av fem av de svarande hade fattat beslut om att döpa sitt första barn redan innan man ingick parförhållande. Bara en av tio av de som besvarade enkäten fattade beslutet först efter att barnet fötts.

Doputställningen öppen i juli

Doputställningen är framlagd i Trefaldighetskyrkans aula och bak i kyrksalen. Utställningen är öppen 2.7–2.8 tisdag–fredag kl. 10–18 samt alltid vid evenemang i kyrkan. Det är fritt inträde till utställningen.

« Till nyhetslistan