Grattis! Ni har fått barn

Vi hoppas att ni väljer att låta döpa er nya familjemedlem. I dopet lägger man sitt barn i Guds händer och genom dopet blir man medlem i den kristna församlingen. Dopet är ett evigt förbund mellan Gud och människan. Dopet kallas i den evangelisk-lutherska kyrkan för sakrament. Sakramenten är heliga handlingar som på ett synligt sätt talar om Guds kärlek och nåd. Kort efter dopet ber församlingen för barnet i högmässan.

Anmälan om uppgifter

Kom ihåg att ta med blanketten Anmälan om uppgifter om barnet till doptillfället. Ni kan själv fylla i barnets namn och modersmål och underteckna blanketten. Uppge också faddrarnas namn, personbeteckning och församling. Ifall föräldrarna har olika modersmål kan föräldrarna fritt välja barnets modersmål (endast ett modersmål). Modersmålet kan senare korrigeras.

Enligt religionsfrihetslagen följer barnet moderns trossamfund. Barnet kan också följa faderns trossamfund, då görs anmälan om detta till pastorskansliet. Blanketterna finns på pastorskansliet.

Vanliga psalmer

Det är vanligt att dopet inleds och avslutas med att sjunga en psalm. Psalmer som ofta används vid dop är:

153 Måne och sol

188 Det finns en plats i en stor trygg famn

390 Tryggare kan ingen vara

492 Jag lyfter ögat mot himmelen

493 Gud som haver barnen kär

890 Du vet väl om att du är värdefull

Praktiska tips inför dopet

Barnet får gärna döpas innan 3-månadersålder. Dopet kan ske till exempel i hemmet eller i någon av våra kyrkor eller församlingshem. Barnet kan också döpas i samband med en gudstjänst.

Dopprästen och kyrkan kan bokas på pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309.

Vid behov kan samtidigt församlingens lokaler och dopkolt reserveras. Ifall föräldrarna väljer att använda annan präst än hemförsamlingens präst vid dopet fås dopattest, fadderbrev och dopljus från pastorskansliet.

Dopträd

Trefaldighetskyrkan

I Trefaldighetskyrkan finns ett dopträd. I dopträdet hängs en duva för varje barn som döps i Vasa svenska och finska församling. Duvorna symboliserar fred, dopet och Den Helige Anden och duvans vita färg symboliserar oskuld och renhet. Trädet symboliserar församlingen.

Duvan hängs i trädet söndagen veckan efter dopet, i samband med att de döpta kungörs. På duvan står barnets förnamn och dopdatum. Dopträdet töms på duvor en gång i året när församlingen firar Babykyrka. I Babykyrkan uppmärksammas de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem duvan. De familjer som inte har möjlighet att närvara vid Babykyrkan kan hämta duvan från pastorskansliet.

Sundom kyrka

I Sundom kyrka finns ett skilt dopträd, i vilket hängs ett löv för varje barn som döps i Sundom kapellförsamling. Doplöven symboliserar att vi genom dopet blir del av den kristna gemenskapen. Dessa barn har ingen dopduva i Trefaldighetskyrkans dopträd.

YouTube-video
YouTube-video

Det går inte att helt förklara det som sker i dopet. Det är en av Guds hemligheter. Vi vet ändå att dopet är en gåva som vi får bära med oss hela livet. Det ger oss hoppet om förlåtelse här på jorden och ett liv hos Gud i himlen. Vad innebär dopet?

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar