Någon att prata med

Att samtala med en människa som du litar på kan hjälpa i svåra situationer. Församlingarnas anställda är beredda att prata med dig om allt som känns svårt. 

Någon att prata med i Vasa svenska församling
Keskusteluapua Vaasan suomalaisessa seurakunnassa
Keskusteluapua Vähänkyrön seurakunnassa

 

Familjerådgivningscentralen

Personalen vid familjerådgivningscentralen står till tjänst med terapisamtal och hjälper vid problem i familjen och parrelationen samt i andra livskriser. Det går att komma ensam eller tillsammans med partnern. Tidsbokning via familjerådgivningscentralen.

 

Ring till kyrkans samtalstjänst!

Ring oss på Samtalstjänsten, tfn 0400 22 11 90, vi lyssnar varje kväll kl. 20–23.

När du talar med oss på samtalstjänsten får du vara anonym. Vi som dejourerar på samtalstjänsten har fått specialutbildning och har erfarenhet av möten med människor i olika livssituationer. Vi har alla tystdnadplikt!

Samtalstjänsten är konfidentcentrerad vilket betyder att den som ringer bestämmer hur samtalet utformas och vilket ämne som behandlas. Vår uppgift är inte i första hand att erbjuda färdiga svar utan att tillsammans med den som ringer söka en klarare bild av situationen och därigenom eventuellt få syn på nya handlingsvägar.

 

Skriv till Samtalstjänsten!

Samtalstjänst har en webbaserad hjälptjänst.

Användaren får svar på sina meddelanden inom sju dagar. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid. De försvinner automatiskt från nättjänsten två månader efter att klienten fått sitt svar. Tjänsten är avgiftsfri.

Skriv brev till Samtalstjänsten!

Förutom via telefon, chatt och nätjour erbjuder kyrkan också samtalshjälp året runt via traditionella brev. Brevjuoren är en ny tjänst som inletts i år och ger möjlighet att behandla sin livssituation förtroendefullt genom brev. Jourhavande svarar på brevet om den som sänt brevet satt med namn och adress i brevet.

Brevjouren kan man skriva till på adressen:
Församlingarnas brevjour
PB 201
00131 Helsingfors

 

Kyrkans chatt

Kyrkans chatt är öppen måndagar–torsdagar 19–20. På chatten förs diskussionerna i enrum och du förblir anonym för de anställda. Chatten är skyddad och ingen information sparas. De anställda i kyrkan har absolut tystnadsplikt enligt Finlands lag.

 

Fråga prästen

Fråga prästen är en webbtjänst som finns till för dig som vill få reda på något om kyrka, kristen tro och kristet liv, men kanske inte känner någon präst som du kan ställa frågan till. Prästerna som besvarar frågorna är präster i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, så kristendomen är deras främsta kunskapsområde.

 

Sidan uppdaterad 04.06.2018 kl. 15:06 av Johanna Backholm