Sjukhussjälavård

Inom Vasa kyrkliga samfällighet är vi tre sjukhuspräster. Vi har våra arbetsplatser vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Vi finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter

Med oss sjukhuspräster kan Du tala om allt mellan himmel och jord, allt som hör till det mänskliga livet. Vi har tystnadsplikt. Respekten för religionsfrihet samt olika religiösa övertygelser och livsåskådningar är naturligt. Sjukhussjälavården inom samfälligheten har avtal med samarbetssjukhusen Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus.

Vi sjukhuspräster lyssnar till patienterna, de närstående och personalen. Vi försöker visa på hopp och tröst som den kristna tron kan ge. Sjukhusprästens uppgift är att vara en lugn medmänniska vid din sida.

Gudstjänstlivet ser olika ut på olika sjukhus. På Vasa centralsjukhus firas regelbundet andakt med nattvard på onkologiska avdelningen. Information om tiderna hittar du på Vasa centralsjukhus sida. Vi håller också föreläsningar och deltar i seminariedagar, utbildar sjukhuspersonal och erbjuder arbetshandledning.

Stilla rummet vid Vasa centralsjukhus

Stilla rummet erbjuder en plats för stillhet och avskildhet för patienter, närstående och personal. Rummet finns i F0 och är öppet dygnet runt.

Stilla rummet är en plats för stillhet och avskildhet. Det finns en plats att vara i med sina egna tankar. För alla som rör sig på sjukhuset har det betydelse att dra sig tillbaka en stund och skruva ner på takten. I rummet kan också hållas andakt.

På sjukhuset finns ett kapell, som används specifikt för att ta avsked av den som avlidit.

Sjukhusprästerna

Sjukhusprästerna kan nås för personliga samtal, enskild andakt och nattvard genom avdelningspersonalens förmedling eller direkt genom vidstående uppgifter.

Friman Rose-Maj
Vasa centralsjukhus må–ti, to–fre
tfn +358 40 575 6871

Gamla Vasa sjukhus ons tfn +358 29 524 3103
Friman Ros Maj
Riipinen Krista

Vasa centralsjukhus må–ons, fre tfn +358 40 620 9148 Vasa stadssjukhus to tfn +358 6 325 1798, +358 40 559 5062

Riipinen Krista
Virtanen Marianne

Vasa stadssjukhus och Dammbrunsgården må–ti tel. +358 6 325 1798, +358 40 559 5062 Vasa centralsjukhus, psykiatriska enheten ons–fre tel. +358 6 213 1023, +358 40 632 4513

Virtanen Marianne

Sidan uppdaterad 18.10.2016 kl. 20:41 av