Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2023–2024:

Göran Björk
Marina Holmström
Jeanette Laurén
Stefan Strang
Ted Wallin
Annika Östergård

Jessica Morney, församlingsrådets representant

Gunnel Granlid, ersättare
Sofia Sandin-Anderson, ersättare
Kristina Stenros, ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Protokoll och föredragningslista

Sundom kapellförsamlings föredragningslistor och protokoll publiceras i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Ta kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Tjänstledig till och med 31.5.2024.

Jag är präst med lång själavårdsutbildning. Som präst har jag i över 20 år mött människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Det som du kämpar med är inte för litet eller för stort att prata om. För mig är det viktigt att lyssna och att mötas och söka vägar framåt. När man får berätta om det man kämpar med kan tankar klarna och bördan kännas lite mindre. 

"Visa mig, Herre, din väg" Ps 86:11