Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2015–2018:

Granlid Gunnel
Nilsson-Väre Marit
Nybäck-Käld Kristina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted
Enges Birger, suppleant, församlingsrådets representant
Holmström Marina, suppleant
Winberg Hans, suppleant

Ordförande är kaplan Malin Lindblom.