Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2019–2022:

Björk Göran
Granlid Gunnel
Holmström Marina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted

Lindgren-Slotte Anne, suppleant
Nilsson-Väre Marit, suppleant
Östergård Annika, suppleant

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.