Kapellrådet i Sundom kapellförsamling

Sundom kapellråd planerar och ansvarar för verksamheten i Sundom kapellförsamling och beslutar om användningen av budgetmedlen.

Kapellrådets medlemmar åren 2019–2022:

Björk Göran
Granlid Gunnel
Holmström Marina
Stenros Kristina
Strang Stefan
Wallin Ted

Böckelman Henrik, församlingsrådets representant

Laurén Jeanette, ersättare
Nilsson-Väre Marit, ersättare
Östergård Annika, ersättare

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Protokoll och föredragningslista

Sundom kapellförsamlings föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Föredragningslsitan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Ta kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

Jag är präst med lång själavårdsutbildning. Som präst har jag i över 20 år mött människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Det som du kämpar med är inte för litet eller för stort att prata om. För mig är det viktigt att lyssna och att mötas och söka vägar framåt. När man får berätta om det man kämpar med kan tankar klarna och bördan kännas lite mindre. 

"Visa mig, Herre, din väg" Ps 86:11