Till nyhetslistan

Kerstin Borg och Anders Lund. Kerstin Borg och Anders Lundström är certifierade handledare i sorgebearbetning.

Du behöver inte vara ensam med din sorg

8.4.2022 15.08

Alla drabbas av sorg i något skede av livet. Församlingen erbjuder hjälp med att lämna förlusten och se framåt.

Text: Caroline Lång

Sedan 2019 erbjuds två olika typer av sorgegrupper hos Vasa svenska församling. Den traditionella sorgegruppen har kompletterats med sorgebearbetningskursen, en kurs där deltagarna kan bearbeta olika typer av förluster.
    – I sorgebearbetningskursen jobbar vi med en bredare definition av sorg eller förlust. Det kan handla om en relation som har brustit, en flytt eller ett dödsfall, säger Anders Lundström, kaplan och ledare för sorgebearbetningskursen.
    Kursen bygger på en erkänd metod för att bearbeta sorg. Deltagaren gör en identifiering och kartläggning av sina känslor och tankar samt uttrycker dem så ärligt som möjligt.
    – Vi bearbetar både färska förluster och sådant som hänt för flera år sedan, säger Kerstin Borg, diakon och ledare för sorgebearbetningskursen.
    Sorg är en naturlig del av livet, men det är viktigt att man bearbetar sin sorg om det känns som att sorgen är övermäktig eller om man inte kommer vidare i livet.
    – När man bearbetat sin sorg, har den inte längre kontroll över en, och livslusten och -glädjen har en möjlighet att återvända, säger Lundström.
    Vad händer på en sorgebearbetningskurs? I Vasa svenska församlings sorgebearbetningsgrupp träffas deltagarna först i en större grupp och sedan förs diskussioner, sorgearbetet, i mindre smågrupper på tre till fyra personer.
    – Inför varje träff ger vi ett tystnadslöfte. Det som sägs och det man hör stannar hos en hela livet, säger Borg.

Inga dömande ord

Vid den första träffen berättar deltagarna om vilken sorg eller förlust som fört dem till kursen och som man vill jobba på
    – I smågrupperna delar man med sig av en hemuppgift eller sin berättelse i tur och ordning medan de övriga lyssnar under tystnad. Därför vet den som berättar att man inte behöver vara rädd att det kommer dömande ord eller analyser av det som man delar med sig av, säger Borg.
    Via kartläggning av känslor och tankar bearbetas sorgen.
    – Vi vänder oss inåt och frågar oss själva: vilka känslor bär jag på? Till exempel: Vad är jag tacksam över 
eller besviken på? säger Borg
    – Vi frågar oss också vad skulle jag vilja ha annorlunda? Vad vill jag ha mer eller mindre av, i förhållande till relationen som ska bearbetas, säger Lundström.
    Sorgebearbetning kan också fås individuellt, men Anders Lundström och Kerstin Borg framhåller fördelar med att delta i grupp.
    – Bearbetning i grupp ger kanske lite mera. Genom att ta del av andras berättelser bekräftas också de egna tankarna och det blir ett stöd i sig.

Att dela är helande    

Totalt hålls åtta träffar under en kurs. Den traditionella sorgegruppen och sorgebearbetningskursen kompletterar varandra.
    – I den traditionella sorgegruppen är fokus på att träffas och dela sin upplevelse kring en närståendes död, vilket också är helande i sig. I den traditionella sorgegruppen behandlas endast dödsfall, medan olika typer av förluster och sorger behandlas i sorgebearbetningskursen, säger Borg.
    – Båda grupperna behövs i församlingen. Om den ena formen inte passar, så passar kanske den andra, säger Lundström.
    Hur vet man att det är dags att ta itu med sorgen?
    – Strax efter en förlust till exempel vid ett dödsfall eller skilsmässa börjar hjärnan gå igenom vad som blivit sagt eller osagt. Man märker kanske att man om och om igen ältar tankar kring förlusten, tankar som: “Tänk om...”, “Jag borde...” och så vidare. Om ältandet fortgår en längre tid är det bra att söka hjälp, säger Borg.
    Det kan även vara att man är medveten om att det finns eller funnits en relation som varit problematisk, det har kanske 
blivit en knut inombords. 
    – Kursen ger verktyg att kunna försonas med sig själv och det man varit med om. Man kan då vända sig mot framtiden och leva sitt liv med lättare bagage. Man kan alltid kontakta oss för ett samtal om man har frågor kring sin sorg, säger Borg.
    – Med sorgebearbetningen vill vi komma åt det som är känslomässigt 
ofullkomligt och säga ”farväl” till den känslomässiga smärtan, och på den vägen kommer vi vidare, säger Lundström.