Till nyhetslistan

Spontant beslut att kandidera ledde till plats i församlingsrådet - Hur gick det sen?

Caroline Lång hör till de yngre i församlingsrådet. Här berättar hon om sina tankar och upplevelser från uppdraget. 

Caroline Lång

Vill du påverka kyrkans framtid? Ställ upp i valet, uppmanar Caroline Lång.

Rätt spontant valde jag att ställa upp i församlingsvalet 2018. I tonåren deltog jag aktivt i min hemförsamlings ungdomsträffar och läger, både som deltagare och hjälpledare. 
    Men under studietiden och senare även i arbetslivet, har mitt kyrkliga engagemang koncentrerats till några kyrkobesök i året, att tända ljus på gravgården och läsa Kyrkpressen. Med andra ord, jag är en ganska vanlig församlingsmedlem. 

Så när frågan kom om jag vill kandidera i församlingsvalet, svarade jag spontant ja och tänkte att det säkert också behövs en representant för församlingsmedlemmar som mig. Jag kandiderade till församlingsrådet och blev invald. 
    Inför mitt första möte med församlingsrådet var jag nervös och funderade vad jag riktigt gett mig in på. Tänk om någon tycker jag är en bluff som inte borde vara med här, eller tänk om jag inte hänger med i alla svängar inför ett beslut? Frågor och orosmoment som visade sig vara helt obefogade. 

Församlingsrådets möten är väl förberedda och vi har diskuterat brett och öppet inför våra beslut. Rådet består av 14 medlemmar och vi är inte alltid överens, så en del beslut går till omröstning.  Även om vi har olika åsikter, har diskussionerna förts i god ton och vi har kunnat acceptera våra gemensamma beslut. 
    Teman som är nära mig i församlings sammanhang är acceptans och välkomnande, barn- och ungdomsverksamhet och diakonin. Under denna mandatperiod har vi varit tyngda av ekonomiska realiteter och minskande budgetramar, men jag väljer att fokusera på några positiva beslut som vi har fattat de senaste åren. 
    Vi har bland annat anställt nya medarbetare i församlingen, till exempel diakoner, ungdomsarbetsledare och kantor. Vi har godkänt en ny strategi för en öppen och välkomnande kyrka. 
    Vi har öppnat upp för regnbågsmässa i Trefaldighetskyrkan och skänkt medel till dem som behöver, här senast en donation på 12 300 euro till Kyrkans utlandshjälps Ukrainainsamling.

Inom församlingen kan man också delta i olika arbetsgrupper eller kommittéer. Jag är med i en arbetsgrupp som behandlar understödsansökningar från föreningar eller privatpersoner som vill tillföra något nytt eller extra utöver den egentliga församlingsverksamheten. Via församlingsrådet har vi kunnat dela ut medel till olika projekt, såsom gestaltande dans under gudstjänst, fotoprojekt om Trefaldighetskyrkan och olika typer av evenemang. Vi har också understött Mathjälpen i Vasa. 
    Snart är det dags för val igen. Och jag vidhåller fortfarande min tanke om att det behövs bred representation i församlingens beslutsfattande organ. Vill du påverka dagens och framtidens kyrka? Då ska du kandidera i församlingsvalet! Du behöver inte vara teologie magister eller speciellt insatt i kyrkopolitik, det räcker att du vill påverka och resten lär du dig vartefter. 

Caroline Lång
medlem i församlingsrådet 
i Vasa svenska församling  
 

11.7.2022 09.08