Till nyhetslistan

Logo för församlingsvalet 2022 i Ev.luth.kyrkan i Finland Tror, hoppas, älskar Logo för församlingsvalet 2022

Församlingsvalet - Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

23.8.2022 08.58

Den andra kungörelsen i höstens församlingsval handlar om vem som har rätt att rösta i Vasa svenska församling. Alla medlemmar har möjlighet att kolla om hen finns med i förteckningen över röstberättigade. Listan är framlagd 2.9 kl. 10-14 och 5.9 kl. 15-19. 

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Vasa svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på pastorskansliet, adress Skolhusgatan 26 A vån. 2, 65100 Vasa.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet, adress Skolhusgatan 26 A vån. 2, 65100 Vasa.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.


Vasa 2.6.2022

För valnämnden i Vasa svenska församling

 

Tor-Erik Store
Ordförande

 

Kungörelsen är framlagd 23.8-5.9.2022.