Till nyhetslistan

Medlemmarna i Vasa svenska församling får rösta i höstens församlingsval

Medlemmarna i Vasa svenska församling får rösta fram sina representanter både till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet i höstens församlingsval. När kandidatnomineringen avslutades hade 16 personer anmält intresse till att representera församlingen i Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och 20 personer till församlingsrådet.

Tror hoppas älskar FB-reklam.png

Över hälften av kandidaterna till församlingsrådet är nya (12 av 20 kandidater). Till båda organen väljs 14 ordinarie medlemmar.

Kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige

Listans namn: En kyrka för alla

Backholm Johan
Blom Karita (ny)
Bonn Jan (ny)
Englund Nils-Johan
Jungerstam Dick
Lindberg Anders
Lindqvist Jonna (ny)
Långnabba Susanna (ny)
Nord Martin (ny)
Salmenheimo-West Ulla
Stenlund Göran
Still Mikael
Strang Stefan
Sundback Anna
Victorzon Olle
Öster Magnus (ny)

Kandidater till församlingsrådet

Listans namn: Öppna dörrar till gemenskap

Backholm Johan
Blom Karita (ny)
Bonn Jan (ny)
Englund Nils-Johan
Erikson Gun (ny)
Forsblom David
Höglund Siv-Britt
Jungerstam Dick
Kurtén Berit (ny)
Lindqvist Jonna (ny)
Långnabba Susanna (ny)
Morney Jessica (ny)
Nord Martin (ny)
Nyholm Sara (ny)
Salmenheimo-West Ulla
Sundback Anna
Särs Gudrun (ny)
Victorzon Olle
Åsbacka Katarina (ny)
Öster Magnus (ny)

I senaste församlingsval år 2018 kandiderade i Vasa svenska församling 18 personer till gemensamma kyrkofullmäktige och 17 personer till församlingsrådet.

Församlingens kyrkoherde Mikael Forslund och valnämndens ordförande Tor-Erik Store gläds över att flera nya kandidater anmälde intresse de sista dagarna av nomineringstiden.

– Det är viktigt för demokratin i kyrkan att det blir ett riktigt val och jag är glad att det kom så många kandidater på slutet att församlingsmedlemmarna själva får välja sina representanter i församlingens beslutande organ. Det visar att det församlingen gör är viktig och betydelsefullt för många, säger Mikael Forslund.

Det är viktigt för demokratin i kyrkan att det blir ett riktigt val och jag är glad att det kom så många kandidater på slutet.

–Det är hoppfullt att församlingsbor ställer sig till förfogande i ett så här viktigt uppdrag. Församlingsvalet mår bra av att det är så många som bär ansvar. Som valnämndens ordförande ser jag fram emot ett livligt val och att olika åsikter kommer till tals, säger Tor-Erik Store.

Församlingsvalet mår bra av att det är så många som bär ansvar.

Granskning och fastställande av listor

Valnämnden fastställer kandidaterna och kandidatnumreringen på sitt sammanträde 3.10.

Valdagar

Förhandsröstningen i församlingsvalet ordnas 8–12.11 och den egentliga valdagen är 20.11.

15.9.2022 18.23