Till nyhetslistan

Bok med titeln Brev i brytningstider.

Bokcirkel kring biskopens herdabrev

21.9.2022 15.15

Vasa svenska församling ordnar i höst en bokcirkel med samtal, diskussion och fördjupning kring biskop Bo-Göran Åstrands herdabrev Brev i brytningstider (Fontana Media 2022).

Boken är uppbyggd på mejlkonversationer mellan biskopen och fyra finlandssvenska medskribenter: Jeanette Björkqvist, Simon Häger, Liisa Mendelin och Ulla-Maj Wideroos.

Boken har fyra tydliga teman som berör miljö, identitet, kyrka och samhälle. Deltagarna i bokcirkeln träffas totalt fyra gånger och avhandlar varje gång ett av bokens teman.

Första träffen hålls tisdag 4.10 klockan 18 på Barn- och ungdomsvåningen på Vasaesplanaden 3 E, våning 4. Deltagarna kommer första gången överens om tidpunkten för de övriga träffarna.

Diskussionsledare är TD Siv Lundström.