Till nyhetslistan

Framtidens kyrka – temakvällar inför församlingsvalet

Tvivlande, troende, trotsande - hur ser framtidens kyrka och församling ut? Vasa svenska församling ordnar i oktober tre temakvällar med samtal med inbjudna gäster för att öppna till diskussion inför höstens församlingsval.

Tre personer. text: Framtidens kyrka – tvivlande, troende, trotsande.

De tre orden tvivlande, troende, trotsande visar på att det behöver finnas rum för olika typer av frågor i kyrkan. Hur skulle en kyrka se ut där orden skulle få mer plats? Hur ser en församling ut som är mänsklig, vardagsnära och kravlös? Hur kan vi orientera oss i samhället när världen och vår stad blir alltmer internationell? En hurudan kyrka och församling vill vi bygga de följande åren?

Framtidens kyrka ordnas:

  • 3.10 med Anna Bertills
  • 10.10 med Simon Häger
  • 24.10 med Bernt Klockars
     

Tillfällena hålls klockan 18 i Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28.

Under alla tre kvällar fungerar Mari Renvall (piano och sång) och Ian Mittilä (cajon) som husband och framför reggaeton sånger på spanska. Det blir också servering.

27.9.2022 09.44